Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Knappen Lås

Bilden visar en låsikon som representerar funktionen Lås skärm.

Om du klickar på knappen Lås låses skärmen och skärmsläckaren går igång. Du måste ange ditt lösenord om du vill återuppta sessionen. Det måste finnas en aktiv skärmsläckare om du ska kunna låsa skärmen.

Du lägger till en Lås-knapp på en panel genom att högerklicka i ett tomt utrymme på panelen. Välj Lägg till i panelen -> Lås-knappen.

Högerklicka på Lås. Då visas en meny med kommandon som har med skärmsläckaren att göra. Tabell 4–2 beskriver kommandona som finns tillgängliga på menyn.

Tabell 4–2 Menyalternativ på menyn Lås skärmen

Alternativ 

Funktion 

Aktivera skärmsläckare

Skärmsläckaren aktiveras omedelbart, men skärmen låses inte. 

Lås skärm

Skärmen låses omedelbart. Det här kommandot ger samma effekt som om du hade klickat på knappen Lås.

Avsluta skärmsläckardemon

Skärmsläckarprocessen avslutas. Du kan inte låsa skärmen efter att du har avslutat skärmsläckarprocessen. 

Starta om skärmsläckardemon

Skärmsläckarprocessen avslutas och startas om. Använd det här kommandot när du har bytt lösenord. Ange det nya lösenordet då du använder skärmsläckaren efter att ha startat om skärmsläckarprocessen. 

Egenskaper

Visar dialogfönstret XScreenSaver där du kan konfigurera skärmsläckaren.