Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 5 Arbeta med menyer

I det här kapitlet beskrivs hur du använder menyer på GNOME-skrivbordet.

Introduktion till menyer

Alla skrivbordsfunktioner är tillgängliga via menyer. Menypanelen innehåller menyer. Du kan alltså använda en kombination av menyer och paneler när du arbetar. Du kan utföra olika åtgärder för menyerna, som till exempel att kopiera menyalternativ till paneler.

Du kan komma åt de följande menyerna i skrivbordsmiljön:

Du kan även högerklicka på skrivbordet och visa Skrivbord-menyn. Från Skrivbord-menyn kan du utföra åtgärder som har med skrivbordet att göra.

Alla de här menyerna erbjuder flera olika sätt att utföra uppgifter och ger dig möjlighet att arbeta på det sätt du föredrar.

Menyfunktioner

Menyer kan innehålla följande alternativ:

En pil till höger om ett alternativ anger att alternativet är en undermeny. När du pekar på en undermeny öppnas den. Du kan välja alternativ på undermenyn.

När du väljer en programstartare startar den ett program eller kör ett kommando. Du kan också högerklicka på en programstartare för att öppna en snabbmeny. Med snabbmenyn kan du lägga till alternativet på en panel och utföra andra uppgifter. Mer information om snabbmenyn hittar du i nästa avsnitt.

Du kan ändra temat för sessionen om du vill ändra utseendet för alla menyer. Du ändrar tema genom att välja Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

Popupmeny för menyobjekt

Objekt på menyer har en associerad popupmeny som du kan använda för att utföra uppgifter som rör objektet. När du högerklickar på ett objekt på en meny öppnas popupmenyn för objektet. Snabbmenyn innehåller också en undermeny som du kan använda för att utföra menyrelaterade uppgifter.

Du kan använda popupmenyn för objektet för att utföra följande uppgifter:

Figur 5–1 visar snabbmenyn.

Figur 5–1 Snabbmenyn Menyalternativ

Popupmeny för menyobjekt. Sammanhanget beskriver bilden.

I Tabell 5–1 beskrivs popupmenyer för menyobjekt.

Tabell 5–1 Popupmenyer för menyobjekt

Objekt 

Beskrivning  

Lägg till den här programstartaren på panelen

Lägger till programstartaren på den panel som du öppnar menyn från. 

Ta bort detta menyval

Tar bort programstartaren från menyn. 

Lägg i kördialogfönstret

Visar dialogfönstret Kör program med kommandot från fältet Kommando för programstartaren i kommandofältet i dialogfönstret Kör program.

Hjälp om programnamn

Öppnar direkthjälpen för programmet. 

Egenskaper

Visar ett dialogfönster som du kan redigera egenskaperna för programstartaren i. 

Hela menyn -> Lägg till detta som en låda på panelen

Lägger till undermenyn som en låda på den panel som du öppnar menyn från. 

Hela menyn -> Lägg till detta som en meny på panelen

Lägger till undermenyn som ett menyobjekt på den panel som du öppnar menyn från.  

Hela menyn -> Lägg till ett nytt menyval

Du kan lägga till ett menyval i undermenyn.  

Hela menyn -> Egenskaper

Visar ett dialogfönster som du kan redigera egenskaperna för undermenyn i. 

Program-menyn

Program-menyn innehåller en hierarki med undermenyer från vilka du kan starta standardprogrammen och inställningsverktygen för GNOME. Program-menyn innehåller menyn Skrivbordsinställningar. Du kan starta inställningsverktygen via Skrivbordsinställningar-menyn. Program-menyn innehåller också filhanteraren och hjälpläsaren.

Program-menyn finns på följande platser:

Åtgärder-menyn

Åtgärder-menyn innehåller olika kommandon som du kan utföra skrivbordsåtgärder med. Tabell 5–2 beskriver kommandona på Åtgärder-menyn.

Tabell 5–2 Kommandon på Åtgärder-menyn

Alternativ 

Funktion 

Kör program

Öppnar dialogfönstret Kör program. Använd dialogfönstret Kör program om du vill köra kommandon. Mer information finns i Använda dialogfönstret Kör program.

Sök efter filer

Startar programmet Sökverktyg. Mer information hittar du i handboken för Sökverktyg.

Skärmdump

Tar en skärmdump och öppnar dialogrutan Skärmdump. Använd dialogfönstret Skärmdump om du vill spara skärmdumpen.

Lås skärm

Låser skärmen.  

Logga ut

Loggar ut dig från den aktuella sessionen.  

Åtgärder-menyn finns på följande platser:

Använda dialogfönstret Kör program

I dialogfönstret Kör program får du tillgång till kommandoraden. När du kör ett kommando i dialogfönstret Kör program kan du inte ta emot utdata från kommandot.

Om du vill köra ett kommando från kommandoraden gör du följande:

 1. Visa dialogfönstret Kör program. Du kan visa dialogfönstret Kör program på något av följande sätt:

  • Från menypanelen

   Välj Åtgärder -> Kör program.

  • Från GNOME-menyn

   Öppna GNOME-menyn och välj sedan Kör program.

  • Använda snabbkommandon

   Standardsnabbkommandot för att visa dialogfönstret Kör program är Alt + F2. Du kan ändra det snabbkommando som visar dialogfönstret Kör program i inställningsverktyget Tangentbordsgenvägar. Du ändrar snabbkommandot genom att välja Program -> Skrivbordsinställningar -> Tangentbordsgenvägar.

  • I en popupmeny för menyobjekt

   Högerklicka på ett objekt i en meny och välj sedan Lägg i kördialogfönstret i popupmenyn. Dialogfönstret Kör program öppnas med kommandot från menyn i kommandofältet.

  Dialogfönstret Kör program visas.

  Visar dialogfönstret Kör program. Sammanhanget beskriver bilden.
 2. Ange det kommando som du vill köra i det tomma fältet. Du kan också välja ett kommando som du har kört tidigare genom att klicka på knappen med nedåtpilen bredvid kommandofältet och sedan välja det kommando som ska köras.

  Du kan också klicka på knappen Program om du vill visa en lista över tillgängliga program.

  Dessutom kan du använda knappen Lägg till fil för att välja en fil som ska läggas till på kommandoraden. Exempelvis kan du ange emacs som kommando och sedan välja en fil som ska redigeras.

  Markera alternativet Kör i terminal om du vill köra programmet eller kommandot i ett terminalfönster. Välj det här alternativet i fråga om program eller kommandon som inte skapar ett fönster när de körs.

 3. Klicka på knappen Kör i dialogfönstret Kör program.

Så här gör du en skärmdump

Du kan göra en skärmdump på något av följande sätt:

GNOME-menyn

Öppen GNOME-meny. Menyalternativen Program, CDE-meny, Kör program, Sök efter filer, Skärmdump, Lås skärm, Logga ut.

Du kan komma åt praktiskt taget alla program, kommandon och konfigurationsalternativ för skrivbordet från GNOME-menyn.

GNOME-menyn ger tillgång till följande överordnade menyer och specialmenyalternativ:

Du kan lägga till GNOME-meny-knappar på panelerna. GNOME-menyn representeras normalt av en ikon som ser ut som ett stiliserat fotavtryck på panelerna:

GNOME-menyns ikon.

Så här öppnar du GNOME-menyn

Du kan öppna GNOME-menyn på följande sätt:

Så här lägger du till en GNOME-meny på en panel

Du kan lägga till så många GNOME-meny-knappar som du vill på panelerna. Du lägger till en GNOME-meny på en panel genom att högerklicka i ett tomt utrymme på panelen. Välj Lägg till i panelen -> GNOME-meny.

Anpassa menyerna

Du kan ändra innehållet i de här menyerna:

Du kan anpassa menyer genom att använda de här skrivbordskomponenterna:

Använd popupmenyn för menyobjekt när du anpassar menyer med hjälp av paneler. Mer information finns i Popupmeny för menyobjekt.

När du anpassar menyer genom att använda Nautilus, måste du öppna Program-menyn eller Skrivbordsinställningar-menyn i Nautilus. Öppna ett Nautilus-fönster om du vill komma åt Program-menyn och Skrivbordsinställningar-menyn, Välj Gå -> Börja här. Dubbelklicka på Program eller Skrivbordsinställningar. Mer information om Nautilus finns i Nautilus-filhanteraren.

Lägga till en meny

Om du vill lägga till en meny gör du följande:

 1. Öppna platsen där du vill lägga till menyn i ett Nautilus-fönster. Om du till exempel vill lägga till en meny i Program-menyn, väljer du Gå -> Börja här, och dubbelklickar sedan på Program-objektet.

 2. Välj Arkiv -> Ny mapp. En namnlös mapp läggs till i visningspanelen. Mappens namn är markerat.

 3. Skriv in ett namn och tryck på Retur.

Nästa gång du loggar ut och loggar in igen läggs menyn till på platsen som den tilldelats.

Så här lägger du till en programstartare i en meny

Om du vill lägga till en programstartare i en meny gör du så här:

 1. Högerklicka på ett objekt i menyn som du vill lägga till programstartaren i.

 2. Välj Hela menyn -> Lägg till ett nytt menyval. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

 3. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret Skapa programstartare. Mer information om objekt i dialogfönstret Skapa programstartare finns i Arbeta med paneler.

 4. Klicka på OK.

Så här lägger du till en programstartare i en tom meny

Om du vill lägga till en programstartare i en tom meny gör du så här:

 1. Öppna ett Nautilus-fönster och välj sedan Gå -> Börja här. Du kan även dubbelklicka på objektet Börja här på skrivbordet. Platsen Börja här visas.

 2. I Nautilus-fönstret dubbelklickar du på det objekt som motsvarar menyn som du vill lägga till programstartaren i.

 3. Välj Arkiv -> Ny programstartare. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

 4. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret Skapa programstartare. Mer information om objekt i dialogfönstret Skapa programstartare finns i Arbeta med paneler.

 5. Klicka på OK.

Så här kopierar du en programstartare till en meny

Om du vill kopiera en befintlig programstartare till en meny gör du så här:

 1. Öppna platsen som du vill kopiera programstartaren från i ett Nautilus-fönster. Om du till exempel vill kopiera en programstartare från Program-menyn, väljer du Gå -> Börja här, och dubbelklickar sedan på Program-objektet.

 2. Markera den programstartare som du vill kopiera och välj Redigera -> Kopiera fil.

 3. Öppna platsen som du vill kopiera programstartaren till i ett Nautilus-fönster.

 4. Välj Redigera -> Klistra in filer. Programstartaren läggs till på den nya platsen.

Du kan också dra och släppa programstartaren till en annan plats.

Nästa gång du loggar ut och loggar in igen läggs programstartaren till på den nya menyplatsen.

Så här redigerar du egenskaperna för en meny

Så här ändrar du en menys egenskaper:

 1. Högerklicka på ett objekt i menyn som du vill redigera.

 2. Välj Hela menyn -> Egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas.

 3. Ändra menyns egenskaper i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om objekten i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Arbeta med paneler.

 4. Klicka på OK.

Så här redigerar du ett menyobjekt

Om du vill redigera ett menyobjekt gör du så här:

 1. Högerklicka på objektet som du vill redigera.

 2. Välj Egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas.

 3. Ändra programstartarens egenskaper i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om objekten i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Arbeta med paneler.

 4. Klicka på OK.

Så här tar du bort ett menyobjekt

Använd popupmenyn för menyobjekt om du vill ta bort ett menyobjekt. Om du vill ta bort ett objekt från en meny gör du så här:

 1. Högerklicka på objektet som du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort detta menyval.