Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Introduktion till menyer

Alla skrivbordsfunktioner är tillgängliga via menyer. Menypanelen innehåller menyer. Du kan alltså använda en kombination av menyer och paneler när du arbetar. Du kan utföra olika åtgärder för menyerna, som till exempel att kopiera menyalternativ till paneler.

Du kan komma åt de följande menyerna i skrivbordsmiljön:

Du kan även högerklicka på skrivbordet och visa Skrivbord-menyn. Från Skrivbord-menyn kan du utföra åtgärder som har med skrivbordet att göra.

Alla de här menyerna erbjuder flera olika sätt att utföra uppgifter och ger dig möjlighet att arbeta på det sätt du föredrar.