Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Menyfunktioner

Menyer kan innehålla följande alternativ:

En pil till höger om ett alternativ anger att alternativet är en undermeny. När du pekar på en undermeny öppnas den. Du kan välja alternativ på undermenyn.

När du väljer en programstartare startar den ett program eller kör ett kommando. Du kan också högerklicka på en programstartare för att öppna en snabbmeny. Med snabbmenyn kan du lägga till alternativet på en panel och utföra andra uppgifter. Mer information om snabbmenyn hittar du i nästa avsnitt.

Du kan ändra temat för sessionen om du vill ändra utseendet för alla menyer. Du ändrar tema genom att välja Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

Popupmeny för menyobjekt

Objekt på menyer har en associerad popupmeny som du kan använda för att utföra uppgifter som rör objektet. När du högerklickar på ett objekt på en meny öppnas popupmenyn för objektet. Snabbmenyn innehåller också en undermeny som du kan använda för att utföra menyrelaterade uppgifter.

Du kan använda popupmenyn för objektet för att utföra följande uppgifter:

Figur 5–1 visar snabbmenyn.

Figur 5–1 Snabbmenyn Menyalternativ

Popupmeny för menyobjekt. Sammanhanget beskriver bilden.

I Tabell 5–1 beskrivs popupmenyer för menyobjekt.

Tabell 5–1 Popupmenyer för menyobjekt

Objekt 

Beskrivning  

Lägg till den här programstartaren på panelen

Lägger till programstartaren på den panel som du öppnar menyn från. 

Ta bort detta menyval

Tar bort programstartaren från menyn. 

Lägg i kördialogfönstret

Visar dialogfönstret Kör program med kommandot från fältet Kommando för programstartaren i kommandofältet i dialogfönstret Kör program.

Hjälp om programnamn

Öppnar direkthjälpen för programmet. 

Egenskaper

Visar ett dialogfönster som du kan redigera egenskaperna för programstartaren i. 

Hela menyn -> Lägg till detta som en låda på panelen

Lägger till undermenyn som en låda på den panel som du öppnar menyn från. 

Hela menyn -> Lägg till detta som en meny på panelen

Lägger till undermenyn som ett menyobjekt på den panel som du öppnar menyn från.  

Hela menyn -> Lägg till ett nytt menyval

Du kan lägga till ett menyval i undermenyn.  

Hela menyn -> Egenskaper

Visar ett dialogfönster som du kan redigera egenskaperna för undermenyn i.