Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Åtgärder-menyn

Åtgärder-menyn innehåller olika kommandon som du kan utföra skrivbordsåtgärder med. Tabell 5–2 beskriver kommandona på Åtgärder-menyn.

Tabell 5–2 Kommandon på Åtgärder-menyn

Alternativ 

Funktion 

Kör program

Öppnar dialogfönstret Kör program. Använd dialogfönstret Kör program om du vill köra kommandon. Mer information finns i Använda dialogfönstret Kör program.

Sök efter filer

Startar programmet Sökverktyg. Mer information hittar du i handboken för Sökverktyg.

Skärmdump

Tar en skärmdump och öppnar dialogrutan Skärmdump. Använd dialogfönstret Skärmdump om du vill spara skärmdumpen.

Lås skärm

Låser skärmen.  

Logga ut

Loggar ut dig från den aktuella sessionen.  

Åtgärder-menyn finns på följande platser:

Använda dialogfönstret Kör program

I dialogfönstret Kör program får du tillgång till kommandoraden. När du kör ett kommando i dialogfönstret Kör program kan du inte ta emot utdata från kommandot.

Om du vill köra ett kommando från kommandoraden gör du följande:

 1. Visa dialogfönstret Kör program. Du kan visa dialogfönstret Kör program på något av följande sätt:

  • Från menypanelen

   Välj Åtgärder -> Kör program.

  • Från GNOME-menyn

   Öppna GNOME-menyn och välj sedan Kör program.

  • Använda snabbkommandon

   Standardsnabbkommandot för att visa dialogfönstret Kör program är Alt + F2. Du kan ändra det snabbkommando som visar dialogfönstret Kör program i inställningsverktyget Tangentbordsgenvägar. Du ändrar snabbkommandot genom att välja Program -> Skrivbordsinställningar -> Tangentbordsgenvägar.

  • I en popupmeny för menyobjekt

   Högerklicka på ett objekt i en meny och välj sedan Lägg i kördialogfönstret i popupmenyn. Dialogfönstret Kör program öppnas med kommandot från menyn i kommandofältet.

  Dialogfönstret Kör program visas.

  Visar dialogfönstret Kör program. Sammanhanget beskriver bilden.
 2. Ange det kommando som du vill köra i det tomma fältet. Du kan också välja ett kommando som du har kört tidigare genom att klicka på knappen med nedåtpilen bredvid kommandofältet och sedan välja det kommando som ska köras.

  Du kan också klicka på knappen Program om du vill visa en lista över tillgängliga program.

  Dessutom kan du använda knappen Lägg till fil för att välja en fil som ska läggas till på kommandoraden. Exempelvis kan du ange emacs som kommando och sedan välja en fil som ska redigeras.

  Markera alternativet Kör i terminal om du vill köra programmet eller kommandot i ett terminalfönster. Välj det här alternativet i fråga om program eller kommandon som inte skapar ett fönster när de körs.

 3. Klicka på knappen Kör i dialogfönstret Kör program.

Så här gör du en skärmdump

Du kan göra en skärmdump på något av följande sätt: