Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

GNOME-menyn

Öppen GNOME-meny. Menyalternativen Program, CDE-meny, Kör program, Sök efter filer, Skärmdump, Lås skärm, Logga ut.

Du kan komma åt praktiskt taget alla program, kommandon och konfigurationsalternativ för skrivbordet från GNOME-menyn.

GNOME-menyn ger tillgång till följande överordnade menyer och specialmenyalternativ:

Du kan lägga till GNOME-meny-knappar på panelerna. GNOME-menyn representeras normalt av en ikon som ser ut som ett stiliserat fotavtryck på panelerna:

GNOME-menyns ikon.

Så här öppnar du GNOME-menyn

Du kan öppna GNOME-menyn på följande sätt:

Så här lägger du till en GNOME-meny på en panel

Du kan lägga till så många GNOME-meny-knappar som du vill på panelerna. Du lägger till en GNOME-meny på en panel genom att högerklicka i ett tomt utrymme på panelen. Välj Lägg till i panelen -> GNOME-meny.