Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Anpassa menyerna

Du kan ändra innehållet i de här menyerna:

Du kan anpassa menyer genom att använda de här skrivbordskomponenterna:

Använd popupmenyn för menyobjekt när du anpassar menyer med hjälp av paneler. Mer information finns i Popupmeny för menyobjekt.

När du anpassar menyer genom att använda Nautilus, måste du öppna Program-menyn eller Skrivbordsinställningar-menyn i Nautilus. Öppna ett Nautilus-fönster om du vill komma åt Program-menyn och Skrivbordsinställningar-menyn, Välj Gå -> Börja här. Dubbelklicka på Program eller Skrivbordsinställningar. Mer information om Nautilus finns i Nautilus-filhanteraren.

Lägga till en meny

Om du vill lägga till en meny gör du följande:

 1. Öppna platsen där du vill lägga till menyn i ett Nautilus-fönster. Om du till exempel vill lägga till en meny i Program-menyn, väljer du Gå -> Börja här, och dubbelklickar sedan på Program-objektet.

 2. Välj Arkiv -> Ny mapp. En namnlös mapp läggs till i visningspanelen. Mappens namn är markerat.

 3. Skriv in ett namn och tryck på Retur.

Nästa gång du loggar ut och loggar in igen läggs menyn till på platsen som den tilldelats.

Så här lägger du till en programstartare i en meny

Om du vill lägga till en programstartare i en meny gör du så här:

 1. Högerklicka på ett objekt i menyn som du vill lägga till programstartaren i.

 2. Välj Hela menyn -> Lägg till ett nytt menyval. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

 3. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret Skapa programstartare. Mer information om objekt i dialogfönstret Skapa programstartare finns i Arbeta med paneler.

 4. Klicka på OK.

Så här lägger du till en programstartare i en tom meny

Om du vill lägga till en programstartare i en tom meny gör du så här:

 1. Öppna ett Nautilus-fönster och välj sedan Gå -> Börja här. Du kan även dubbelklicka på objektet Börja här på skrivbordet. Platsen Börja här visas.

 2. I Nautilus-fönstret dubbelklickar du på det objekt som motsvarar menyn som du vill lägga till programstartaren i.

 3. Välj Arkiv -> Ny programstartare. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

 4. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret Skapa programstartare. Mer information om objekt i dialogfönstret Skapa programstartare finns i Arbeta med paneler.

 5. Klicka på OK.

Så här kopierar du en programstartare till en meny

Om du vill kopiera en befintlig programstartare till en meny gör du så här:

 1. Öppna platsen som du vill kopiera programstartaren från i ett Nautilus-fönster. Om du till exempel vill kopiera en programstartare från Program-menyn, väljer du Gå -> Börja här, och dubbelklickar sedan på Program-objektet.

 2. Markera den programstartare som du vill kopiera och välj Redigera -> Kopiera fil.

 3. Öppna platsen som du vill kopiera programstartaren till i ett Nautilus-fönster.

 4. Välj Redigera -> Klistra in filer. Programstartaren läggs till på den nya platsen.

Du kan också dra och släppa programstartaren till en annan plats.

Nästa gång du loggar ut och loggar in igen läggs programstartaren till på den nya menyplatsen.

Så här redigerar du egenskaperna för en meny

Så här ändrar du en menys egenskaper:

 1. Högerklicka på ett objekt i menyn som du vill redigera.

 2. Välj Hela menyn -> Egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas.

 3. Ändra menyns egenskaper i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om objekten i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Arbeta med paneler.

 4. Klicka på OK.

Så här redigerar du ett menyobjekt

Om du vill redigera ett menyobjekt gör du så här:

 1. Högerklicka på objektet som du vill redigera.

 2. Välj Egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas.

 3. Ändra programstartarens egenskaper i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om objekten i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Arbeta med paneler.

 4. Klicka på OK.

Så här tar du bort ett menyobjekt

Använd popupmenyn för menyobjekt om du vill ta bort ett menyobjekt. Om du vill ta bort ett objekt från en meny gör du så här:

 1. Högerklicka på objektet som du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort detta menyval.