Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Knappen Logga ut

Ikonen Logga ut.

Knappen Logga ut gör att du loggas ut från en GNOME-session.

Du lägger till en Logga ut-knapp på en panel genom att högerklicka i ett tomt utrymme på panelen. Välj Lägg till i panelen -> Logga ut-knappen. Klicka på Logga ut om du vill logga ut från sessionen eller stänga av datorn.