Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Menyer

Du kan lägga till följande menytyper på panelerna:

Menyer som du lägger till på panelerna representeras av en ikon med en pil. Pilen visar att ikonen representerar en meny eller låda. Figur 4–4 visar hur menyerna brukar se ut på en panel.

Figur 4–4 Typiska menyobjekt på en panel

Typiska menyobjekt på en panel.