Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda papperskorgen på skrivbordet

Papperskorg-ikonen för Nautilus.

Du kan flytta följande objekt till Papperskorgen:

Om du behöver hämta en fil från Papperskorgen kan du visa Papperskorgen och flytta filen från Papperskorgen. När du tömmer Papperskorgen raderar du objekten i Papperskorgen permanent.

Så här visar du papperskorgen

Du kan visa innehållet i Papperskorgen på följande sätt:

Så här tömmer du papperskorgen

Du kan tömma innehållet i Papperskorgen på följande sätt: