Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använd Skrivbord-menyn

Skrivbord-menyn. Sammanhanget beskriver bilden.

Om du vill visa Skrivbord-menyn, högerklickar du på en tom yta på skrivbordet. Du kan utföra åtgärder med skrivbordet med hjälp av Skrivbord-menyn.

Tabell 8–3 beskriver kommandona på Skrivbord-menyn.

Tabell 8–3 Kommandon på Skrivbord-menyn

Alternativ 

Funktion  

Nytt fönster

Öppnar ett nytt Nautilus-fönster som visar hemplatsen.

Ny mapp

Skapar ett nytt mappobjekt på skrivbordet. Mappen skapas i skrivbordskatalogen. 

Nytt terminalfönster

Startar en GNOME-terminal.

Ny programstartare

Skapar en programstartare på skrivbordet. Mer information finns i Så här lägger du till en programstartare på skrivbordet.

Skript

Öppnar en undermeny med skript som du kan köra. 

Städa upp efter namn

Ordnar objekten på skrivbordet efter namn. 

Klipp ut filer

Tar bort markerade filer från mappen eller skrivbordet och placerar dem i bufferten.  

Kopiera filer

Kopierar markerade filer från mappen eller skrivbordet och placerar dem i bufferten.  

Klistra in filer

Placerar filerna i bufferten i den markerade mappen eller på skrivbordet.  

Diskar

Gör att du kan montera disketter och andra flyttbara medier. 

Byt skrivbordsbakgrund

Startar inställningsverktyget Bakgrund som du kan använda för att byta skrivbordsbakgrunden.

Använd standardbakgrund

Återställer skrivbordsbakgrunden till det senaste mönster du valde i dialogrutan Bakgrunder och emblem. Du kan komma åt dialogrutan Bakgrunder och emblem från Nautilus-fönster.