Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 8 Använda skrivbordet

Filhanteraren Nautilus hanterar skrivbordet, om inget annat anges. Om du inte hanterar skrivbordet med Nautilus, kan du hoppa över det här kapitlet. I det här kapitlet beskrivs hur du använder Nautilus.

Introduktion till skrivbordet

Skrivbordet ligger bakom alla de övriga komponenterna i skrivbordsmiljön. Skrivbordet är en av användargränssnittets aktiva komponenter. Du kan utföra följande uppgifter från skrivbordet:

Som standard innehåller skrivbordet tre objekt.

Figur 8–1 Skrivbord med standardobjekt

Skrivbord med standardobjekt.

Tabell 8–1 beskriver funktionerna för standardobjekten på skrivbordet.

Tabell 8–1 Funktionerna för skrivbordets standardobjekt

Objekt 

Komponent 

Funktion  

Hemplatsikonen för Nautilus.

Hem

Öppnar ett Nautilus-fönster och visar hemplatsen i visningspanelen.

Nautilus-ikonen för Börja här.

Börja här

Ger tillgång till några av GNOME-skrivbordets nyckelfunktioner.  

GNOME översiktsikon.

GNOME-översikt

Öppnar ett hjälpläsarfönster och visar översiktsinformation om GNOME-skrivbordet. 

Papperskorg-ikonen för Nautilus.

Papperskorg

Öppnar ett Nautilus-fönster och visar papperskorgen i visningspanelen.

Skrivbordsobjekt

Ett skrivbordsobjekt är en ikon på skrivbordet som du kan använda för att öppna filer, mappar och program. Alla objekt på skrivbordet ligger i skrivbordskatalogen. När du flyttar objekt till skrivbordet flyttas objekten till den här katalogen. Du kan också använda hemkatalogen som skrivbordskatalog.

Som standard innehåller skrivbordet tre objekt. Du kan också lägga till objekt på skrivbordet för att enkelt komma åt filer, mappar och program som du använder ofta. Exempelvis kan du lägga till en programstartare på skrivbordet så att du kan öppna ett visst program som du använder ofta.

Tabell 8–2 beskriver olika typer av objekt som du kan lägga till på skrivbordet.

Tabell 8–2 Olika typer av skrivbordsobjekt

Objekttyp 

Beskrivning 

Symbolisk länk 

En symbolisk länk är ett objekt som pekar på en annan fil eller mapp. När du klickar på en symbolisk länk på skrivbordet öppnas den fil eller mapp som den symboliska länken pekar på. Du kan flytta eller kopiera en symbolisk länk till skrivbordet. 

Du känner igen symboliska länkar på det standardpilemblem som visas på alla symboliska länkar.  

Programstartare 

Du kan lägga till följande typer av programstartare på skrivbordet: 

 • Program: Startar ett visst program.

 • Länk: Länkar till en viss fil, mapp eller URL.

Fil 

Du kan lägga till filer på skrivbordet. Filer på skrivbordet ligger i skrivbordskatalogen.  

Mapp  

Du kan flytta mappar till skrivbordet och du kan även skapa mappar där. Mappar på skrivbordet ligger i skrivbordskatalogen.  

Du kan ändra skrivbordsobjekt på följande sätt:

I följande avsnitt beskrivs hur du arbetar med objekt på skrivbordet.

Så här markerar du objekt på skrivbordet

Du markerar ett objekt på skrivbordet genom att klicka på det. Om du vill markera flera objekt håller du ned Control och klickar sedan på de objekt som du vill markera.

Du kan också markera ett område på skrivbordet och därigenom markera alla objekt inom det. Klicka och håll ned musknappen på skrivbordet och dra sedan över det område som innehåller de objekt som du vill markera. När du klickar, håller ned musknappen och drar visas en grå rektangel som indikerar det område du markerar.

Om du vill markera flera områden håller du ned Control och drar sedan över de områden du vill markera.

Så här öppnar du ett objekt på skrivbordet

Dubbelklicka på det objekt på skrivbordet som du vill öppna. Du kan också högerklicka på objektet och sedan välja Öppna. När du öppnar ett objekt körs standardåtgärden för objektet. Om objektet exempelvis är en textfil öppnas textfilen i ett Nautilus-fönster. Standardåtgärderna för filtyper anges i inställningsverktyget Filtyper och program.

Om du vill köra en annan åtgärd än standardåtgärden för ett objekt högerklickar du på objektet och väljer sedan Öppna med. Välj en åtgärd från undermenyn Öppna med.

Alternativen på undermenyn Öppna med motsvarar innehållet i följande delar av inställningsverktyget Filtyper och program:

Du kan ange inställningarna i ett Nautilus-fönster så att du klickar en gång på en fil för att utföra standardåtgärden.

Så här lägger du till en programstartare på skrivbordet

En programstartare på skrivbordet kan starta ett program eller länka till en viss fil, mapp eller FTP-plats.

Om du vill lägga till en programstartare på skrivbordet gör du följande:

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Ny programstartare. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

 2. Information om hur du anger egenskaperna för programstartaren i dialogfönstret Skapa programstartare hittar du i Arbeta med paneler.

  Kommandot som du anger för programstartaren är det kommando som körs när du använder skrivbordsobjektet. I följande tabell visas några exempelkommandon och de åtgärder som kommandona utför.

  Exempelkommando 

  Åtgärd 

  gedit

  Startar programmet gedit.

  gedit /user123/loremipsum.txt

  Öppnar filen /user123/loremipsum.txt i programmet gedit.

  nautilus /user123/Projects

  Öppnar mappen /user123/Projects i ett Nautilus-fönster.

Så här lägger du till en symbolisk länk på skrivbordet

Du kan skapa symboliska länkar på skrivbordet som kan utföra följande åtgärder:

Om du vill skapa en symbolisk länk på skrivbordet gör du följande:

 1. Visa den fil eller mapp som du vill skapa en symbolisk länk för i ett Nautilus-fönster.

 2. Skapa en symbolisk länk till filen eller mappen. Du skapar en symbolisk länk till en fil eller mapp genom att markera filen eller mappen som du vill skapa en länk till. Välj Redigera -> Skapa länk. En länk till filen eller mappen läggs till i den aktuella mappen. Du känner igen symboliska länkar på det standardpilemblem som visas på alla symboliska länkar. I följande figur visas en symbolisk länk till en fil:

  Filikon med emblem för symbolisk länk.
 3. Dra den symboliska länken till skrivbordet. Objektets ikon flyttas till skrivbordet.

Lägga till en mapp eller fil på skrivbordet

I följande avsnitt beskrivs hur du kan lägga till fil- och mappobjekt på skrivbordet.

Så här flyttar du en fil eller mapp till skrivbordet

Du kan flytta en fil eller mapp från ett Nautilus-fönster till skrivbordet. Gör så här om du vill flytta en fil eller mapp till skrivbordet:

 1. Öppna ett Nautilus-fönster.

 2. Visa den fil eller mapp som du vill flytta i visningspanelen.

 3. Dra filen eller mappen till skrivbordet. Filens eller mappens ikon flyttas till skrivbordet. Filen eller mappen flyttas till skrivbordskatalogen.

  Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Klipp ut filer. Högerklicka på valfritt skrivbordobjekt och välj sedan Klistra in filer.

Så här kopierar du en fil eller mapp till skrivbordet

Du kan kopiera en fil eller mapp från ett Nautilus-fönster till skrivbordet. Gör så här om du vill kopiera en fil eller mapp till skrivbordet:

 1. Öppna ett Nautilus-fönster.

 2. Visa den fil eller mapp som du vill flytta i visningspanelen.

 3. Håll ned Control och dra sedan filen eller mappen till skrivbordet. Filens eller mappens ikon läggs till på skrivbordet. Filen eller mappen kopieras till skrivbordskatalogen.

  Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Kopiera filer. Högerklicka på valfritt skrivbordobjekt och välj sedan Klistra in filer.

Så här skapar du ett mappobjekt på skrivbordet

Högerklicka på skrivbordet så att Skrivbord-menyn visas om du vill skapa ett mappobjekt. Välj Ny mapp. En namnlös mapp läggs till på skrivbordet. Ange namnet för den nya mappen och tryck sedan på Retur. Mappen visas med det nya namnet. Den nya mappen lagras i skrivbordskatalogen.

Så här tar du bort ett objekt från skrivbordet

Du tar bort ett objekt från skrivbordet genom att högerklicka på objektet och sedan välja Flytta till papperskorgen. Du kan också dra objektet till Papperskorgen.

Så här raderar du ett objekt från skrivbordet

När du raderar ett objekt från skrivbordet flyttas objektet inte till Papperskorgen, utan tas omedelbart bort från skrivbordet. Menyalternativet Ta bort är endast tillgängligt om du markerar alternativet Inkludera borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen i Nautilus-dialogrutan Inställningar.

Du raderar ett objekt från skrivbordet genom att högerklicka på objektet och sedan välja Ta bort.

Använda papperskorgen på skrivbordet

Papperskorg-ikonen för Nautilus.

Du kan flytta följande objekt till Papperskorgen:

Om du behöver hämta en fil från Papperskorgen kan du visa Papperskorgen och flytta filen från Papperskorgen. När du tömmer Papperskorgen raderar du objekten i Papperskorgen permanent.

Så här visar du papperskorgen

Du kan visa innehållet i Papperskorgen på följande sätt:

Så här tömmer du papperskorgen

Du kan tömma innehållet i Papperskorgen på följande sätt:

Använd Skrivbord-menyn

Skrivbord-menyn. Sammanhanget beskriver bilden.

Om du vill visa Skrivbord-menyn, högerklickar du på en tom yta på skrivbordet. Du kan utföra åtgärder med skrivbordet med hjälp av Skrivbord-menyn.

Tabell 8–3 beskriver kommandona på Skrivbord-menyn.

Tabell 8–3 Kommandon på Skrivbord-menyn

Alternativ 

Funktion  

Nytt fönster

Öppnar ett nytt Nautilus-fönster som visar hemplatsen.

Ny mapp

Skapar ett nytt mappobjekt på skrivbordet. Mappen skapas i skrivbordskatalogen. 

Nytt terminalfönster

Startar en GNOME-terminal.

Ny programstartare

Skapar en programstartare på skrivbordet. Mer information finns i Så här lägger du till en programstartare på skrivbordet.

Skript

Öppnar en undermeny med skript som du kan köra. 

Städa upp efter namn

Ordnar objekten på skrivbordet efter namn. 

Klipp ut filer

Tar bort markerade filer från mappen eller skrivbordet och placerar dem i bufferten.  

Kopiera filer

Kopierar markerade filer från mappen eller skrivbordet och placerar dem i bufferten.  

Klistra in filer

Placerar filerna i bufferten i den markerade mappen eller på skrivbordet.  

Diskar

Gör att du kan montera disketter och andra flyttbara medier. 

Byt skrivbordsbakgrund

Startar inställningsverktyget Bakgrund som du kan använda för att byta skrivbordsbakgrunden.

Använd standardbakgrund

Återställer skrivbordsbakgrunden till det senaste mönster du valde i dialogrutan Bakgrunder och emblem. Du kan komma åt dialogrutan Bakgrunder och emblem från Nautilus-fönster.

Ändra skrivbordets mönster eller färg

Du kan ändra mönster eller färg för skrivbordsbakgrunden efter dina önskemål. Nautilus innehåller bakgrundsmönster och -färger som du kan använda för att ändra utseendet på skrivbordsbakgrunden.

Du kan ändra mönster eller färg för skrivbordsbakgrunden på följande sätt.