Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Introduktion till skrivbordet

Skrivbordet ligger bakom alla de övriga komponenterna i skrivbordsmiljön. Skrivbordet är en av användargränssnittets aktiva komponenter. Du kan utföra följande uppgifter från skrivbordet:

Som standard innehåller skrivbordet tre objekt.

Figur 8–1 Skrivbord med standardobjekt

Skrivbord med standardobjekt.

Tabell 8–1 beskriver funktionerna för standardobjekten på skrivbordet.

Tabell 8–1 Funktionerna för skrivbordets standardobjekt

Objekt 

Komponent 

Funktion  

Hemplatsikonen för Nautilus.

Hem

Öppnar ett Nautilus-fönster och visar hemplatsen i visningspanelen.

Nautilus-ikonen för Börja här.

Börja här

Ger tillgång till några av GNOME-skrivbordets nyckelfunktioner.  

GNOME översiktsikon.

GNOME-översikt

Öppnar ett hjälpläsarfönster och visar översiktsinformation om GNOME-skrivbordet. 

Papperskorg-ikonen för Nautilus.

Papperskorg

Öppnar ett Nautilus-fönster och visar papperskorgen i visningspanelen.