Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Anpassa menyer och verktygsrader i program

Du kan använda inställningsverktyget Menyer och verktygsrader om du vill anpassa utseendet för menyer, menyrader och verktygsrader i GNOME-kompatibla program.

Figur 9–6 Inställningsverktyget Menyer och verktygsrader

Inställningsverktyget Menyer och verktygsrader. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–6 visar en lista över de meny- och verktygsradsinställningar som du kan anpassa för GNOME-kompatibla program.

Tabell 9–6 Inställningar för att anpassa program

Alternativ 

Funktion 

Knappetiketter

Välj ett av följande alternativ om du vill ange vad som ska visas på verktygsraderna i de GNOME-kompatibla programmen: 

  • Text under ikoner: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med både text och en ikon på varje knapp.

  • Text bredvid ikoner: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med en ikon på varje knapp, och text endast på de viktigaste knapparna.

  • Endast ikoner: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med endast en ikon på varje knapp.

  • Endast text: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med endast text på varje knapp.

Verktygsrader kan tas loss och flyttas runt

Markera det här alternativet om du vill flytta verktygsfält från programfönster till valfri plats på skärmen. Om du markerar det här alternativet visas handtag till vänster på verktygsraderna i programmen. Om du vill flytta en verktygsrad klickar du och håller ned musknappen på handtaget och drar sedan verktygsfältet till den nya platsen. 

Visa ikoner i menyer

Markera det här alternativet om du vill visa en ikon bredvid varje objekt i en meny. En del menyobjekt har ingen ikon.