Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Öppna ett hjälpmedelsverktyg

Du kan öppna ett inställningsverktyg för Hjälpmedel på följande sätt: