Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 11 Använda hjäpmedelsinställningsverktygen

I Det här kapitlet beskrivs hur du använder inställningsverktygen för Hjälpmedel för att anpassa skrivbordsmiljöns hjälpmedelsfunktioner.

Öppna ett hjälpmedelsverktyg

Du kan öppna ett inställningsverktyg för Hjälpmedel på följande sätt:

Konfigurera alternativen för tangentbordshjälpmedel

Använd hjälpmedelsinställningsverktyget för Tangentbord för att ange tangentbordshjälpmedelsinställningarna. Hjälpmedelsinställningsverktyget för Tangentbord kallas även AccessX.

Figur 11–1 Verktyget för tangentbordshjälpmedelsinställningar

Verktyget för tangentbordshjälpmedelsinställningar. Kontexten beskriver grafiken.

Tabell 11–1 Visar inställningar för tangentbordshjälpmedel som du kan modifiera.

Tabell 11–1 Inställningar för tangentbordshjälpmedel

Alternativ 

Funktion 

Använd tangentbordshjälpmedel

Markera det här alternativet för att aktivera tangentbordshjälpmedelsfunktioner. När du markerar det här alternativet blir de andra alternativen i inställningsverktyget tillgängliga. 

Avge en ljudsignal när hjälpmedelsfunktioner för tangentbord aktiveras/inaktiveras

Markera det här alternativet om vill få en ljudindikation när en funktion som t ex tröga tangenter eller långsamma tangenter aktiveras eller inaktiveras. 

Inaktivera om oanvänd i

Markera det här alternativet om du vill inaktivera inställningarna för tangentbordshjälpmedel om tangentbordet inte används under en viss tid. Genom att justera skjutreglaget kan du ange under hur många sekunder som tangentbordet inte ska användas innan inställningarna för tangentbordshjälpmedel inaktiveras. När det antal sekunder som du angett har passerat inaktiveras följande inställningar för tangentbordshjälpmedel: 

 • Studsande tangenter

 • Mustangenter

 • Långsamma tangenter

 • Tröga tangenter

 • Växlingsknappar

Använd mustangenter

Markera det här alternativet om du vill att det numeriska tangentbordet ska emulera musåtgärder. Du kan ange följande musknappsinställningar:  

 • Maximal pekarhastighet: Använd den här inställningen för att ange maximal hastighet som pekaren ska flyttas över skärmen.

 • Tid att accelerera till maximal hastighet: Använd den här inställningen för att ange accelerationstidens längd för pekaren.

 • Börja flytta så här lång tid efter tangentnedtryckning: Använd denna inställning för att ange den tidsperiod som ska löpa efter en tangenttryckning innan pekaren flyttas.

Använd långsamma tangenter

Markera det här alternativet för att kontrollera den tidsperiod som du ska trycka ned och hålla ned en tangent innan den accepteras. Du kan ange följande inställningar för långsamma tangenter:  

 • Godkänn endast tangenttryckningar efter: Välj denna inställning för att ange den tidsperiod som du ska trycka ned och hålla ned en tangent innan den accepteras.

 • Avge en ljudsignal när tangenten trycks ned: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation för en tangenttryckning.

 • Avge en ljudsignal när tangenten är godkänd: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation för ett tangentgodkännande.

 • Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation när tangenten inte godkänns.

Använd studsande tangenter

Markera det här alternativet för att acceptera en tangentinmatning och för att kontrollera tangentbordets tangentrepetitionsegenskaper. Du kan ange följande inställningar för tangentrepetition:  

 • Ignorera tangenttryckningar inom: Använd denna inställning för att ange den tid som ska gå efter den första tangenttryckningen före den nedtryckta knappens automatiska repetition.

 • Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation när tangenten inte godkänns.

Använd tröga tangenter

Markera det här alternativet för att utföra flera tangenttryckningsåtgärder samtidigt genom att trycka på tangenterna i sekvens. Du kan ange följande inställningar för tröga tangenter:  

 • Avge en ljudsignal när modifieraren trycks ned: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation när du trycker på en modifieringstangent.

 • Inaktivera tröga tangenter när två tangenter trycks ned samtidigt: Markera det här alternativet för att ange att när du trycker på två tangenter samtidigt, kan du inte längre trycka på knappar i sekvens för att utföra flera tangenttryckningar samtidigt.

Växlings- och repetitionstangenter

Markera det här alternativet för att få en ljudindikation för en växlingstangent. Du hör en ljudsignal när en växlingstangent är aktiverad. Du hör två ljudsignaler när en växlingstangent är inaktiverad.  

Testområde

Testområdet är ett interaktivt gränssnitt så att du kan se hur tangentbordsinställningarna påverkar displayen medan du skriver. Skriv in text i testområdet för att kontollera effekten av dina inställningar. 

Importera CDE AccessX-fil

Klicka på denna knapp för att importera en CDE AccessX-konfigurationsfil.  

Mer information om hur du konfigurerar inställningar för tangentbordshjälpmedel finns i GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment Accessibility Guide.