Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
N
 
 Nautilus, filhanterare
  Se filhanterare
 
 Nautilus-skrivbordet
  Se skrivbord
 
 nätverksproxy, ange inställningar ( Index Term Link )