Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Konfigurera nätverksproxyinställningar

Med inställningsverktyget Nätverksproxy kan du konfigurera hur systemet ansluter till nätverk. Du kan konfigurera skrivbordsmiljön att ansluta till en proxyserver och ange information om proxyservern. En proxyserver är en server som fångar upp förfrågningar till en annan server och utför dem själv, om det är möjligt. Du kan ange Domain Name Service-namnet (DNS) eller Internet Protocol-adressen (IP) för proxyservern. Ett DNS-namn är ett unikt ID för en dator i ett nätverk och består av bokstäver. En IP-adress är en unik identifierare bestående av siffror för en dator i ett nätverk.

Figur 9–10 Inställningsverktyget Nätverksproxy

Inställningsverktyget Nätverksproxy. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–10 visar en lista över de nätverksproxyinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–10 Nätverksproxyinställningar

Alternativ 

Funktion  

Använd HTTP-proxy

Markera det här alternativet om du vill använda en proxyserver för HTTP-tjänsten. 

Plats

Ange DNS-namnet eller IP-adressen för proxyservern om du vill använda den för HTTP-tjänster. 

Port

Ange portnumret för HTTP-tjänsten på proxyservern. 

Proxyservern behöver användarnamn och lösenord

Markera det här alternativet om proxyservern kräver användarnamn och lösenord. 

Spara användarnamn och lösenord till disk

Markera det här alternativet om du vill spara användarnamn och lösenord. 

Användarnamn

Ange användarnamnet för proxyservern.  

Lösenord

Ange lösenordet för proxyservern.