Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ange inställningar för skärmsläckaren

En skärmsläckare är ett program som du kan använda för att ersätta bilden på skärmen när skärmen inte används. Du kan använda skärmsläckaren på följande sätt:

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Mus inom följande funktionsområden:

Inställningar för visningslägen

Ange inställningar för visningslägen på fliken Visningslägen.

Figur 9–11 Fliken Visningslägen i inställningsverktyget för skärmsläckare

Inställningsverktyget Skärmsläckare med fliken Visningslägen. Bilden beskrivs av sitt sammanhang.

Tabell 9–11 visar vilka visningslägesinställningar som du kan ändra.

Tabell 9–11 Inställningar för skärmsläckarens visningsläge

Inställning 

Funktion 

Läge

Använd den nedrullningsbara listrutan för att ange egenskaperna för skärmsläckaren. Välj något av följande alternativ:  

  • Inaktivera skärmsläckare: Markera det här alternativet om du inte vill använda skärmsläckaren.

  • Endast tom skärm: Markera det här alternativet om du vill att skärmen ska vara tom när skärmen låses.

  • Endast en skärmsläckare: Markera det här alternativet om du vill visa en enda skärmsläckare från visningslistan när skärmen låses.

  • Slumpmässig skärmsläckare: Marjera det här alternativet om du vill visa slumpmässigt valda skärmsläckare från listrutan när skärmen låses.

Visningslista 

Välj den skärmsläckare som du önskar från listan. 

Töm efter

Ange hur lång tid som ska gå efter att musen eller tangentbordet använts senast för att skärmsläckaren ska aktiveras. 

Byt efter

Ange hur lång tid en viss skärmsläckare ska visas innan den nästa visas. 

Lås skärm efter

Välj det här alternativet om du vill att skärmen ska låsas när skärmsläckaren aktiverats. Använd rotationsrutan för att ange fördröjningen mellan det att skärmsläckaren aktiveras och skärmen låses. 

Förhandsgranska

Klicka på denna knapp för att förhandsgranska skärmsläckaren som har markerats i visningslistan. Tryck på valfri knapp eller en musknapp för att avbryta förhandgranskningen. 

Inställningar

Klicka på denna knapp för att visa skärmsläckarens alternativ som har markerats i skärmsläckarens visningslista.  

Avancerade inställningar

Ange avancerade inställningar för skärmsläckaren på fliken Avancerat.

Figur 9–12 Fliken Avancerat i inställningsverktyget för skärmsläckare

Inställningsverktyget Skärmsläckare med fliken Avancerat. Bilden beskrivs av sitt sammanhang.

Tabell 9–12 visar vilka avancerade skärmsläckarinställningar du kan ändra.

Tabell 9–12 Avancerade inställningar för skärmsläckare

Inställning 

Funktion 

Fånga skrivbordsbilder

Vissa skärmsläckare kan fånga en skärmbild av skrivbordet, manipulera bilden och skapa en skärmsläckare av den. Markera det här alternativet om du vill kunna ta en skärmbild av skrivbordet med skärmsläckaren. 

Fånga bildrutor

Med vissa skärmsläckare fångas en bildruta och sedan manipuleras den fångade bilden för att skapa din skärmsläckare. Markera det här alternativet om ditt system har ett videoinspelningskort, om du vill kunna fånga en bildruta med skärmsläckare.  

Välj slumpmässig bild

Markera det här alternativet om du vill att skärmsläckaren ska kunna använda bilder från en katalog som du väljer. Skriv in sökvägen till katalogen i fältet. Klicka alternativt på Bläddra för att visa ett dialogfönster som du kan välja en katalog från.

Utförlig diagnostik

Markera det här alternativet om du vill visa diagnostisk information för skärmsläckaren. 

Visa underprocessfel

Markera det här alternativet om du vill visa fel som är relaterade till skärmsläckarens underprocesser. 

Visa startbild vid uppstart

Markera det här alternativet om du vill att Xscreensaver ska visa ett välkomstdialogfönster när Xscreensaver startas.

Strömsparfunktioner aktiverade

Markera det här alternativet för att aktivera enegisparfunktionerna för bildskärmen. Med energisparfunktionerna kan strömförbrukningen för bildskärmen reduceras när du inte använder bildskärmen.  

Gå i standby-läge efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen går ned i viloläge. När bildskärmen befinner sig i viloläge är skärmen tom. 

Gå i pausläge efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen går ned i energisparläge.  

Av efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen stängs av.  

Installera färgkarta

Välj det här alternativet om du vill installera en egen färgkarta när skärmsläckaren aktiverats. Om du använder en egen färgkarta kan färgens kvalitet i vissa skärmsläckare förbättras. 

Tona mörk när skärmen töms

Markera det här alternativet om du vill att bildskärmen ska tonas till svart när skärmsläckaren aktiverats. 

Ljusna vid inaktivering

Markera det här alternativet om du vill att bildskärmen ska tonas från svart och skärminnehållet återställas när skärmsläckaren inaktiverats. 

Toningslängd

Ange hur lång tid toningen ska ta när skärmsläckaren aktiveras.