Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
P
 
 paneler
  anpassa beteende och utseende ( Index Term Link )
  dölja ( Index Term Link )
  flytta ( Index Term Link )
  hantera ( Index Term Link )
  introduktion till ( Index Term Link )
  lägga till ny ( Index Term Link )
  Menypanelen
   Se Menypanelen
  panelobjekt
   Se panelobjekt
  storleksändra ( Index Term Link )
  ta bort ( Index Term Link )
  undre kantpanelen
   Se kantpanel, undre
  ändra ( Index Term Link )
  ändra bakgrund ( Index Term Link )
  ändra egenskaper ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 panelobjekt
  använda ( Index Term Link )
  flytta ( Index Term Link )
  Logga ut, knapp ( Index Term Link )
  lådor
   Se lådor
  Lås, knapp ( Index Term Link )
  lägga till ( Index Term Link )
  menyer ( Index Term Link )
  panelprogram
   Se panelprogram
  programstartare
   Se programstartare
  ta bort ( Index Term Link )
  ändra egenskaper ( Index Term Link )
 
 panelobjektets popupmeny, illustration av ( Index Term Link )
 
 panelprogram
  Arbetsytebytare ( Index Term Link )
  få hjälp om ( Index Term Link )
  Fönsterlista ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  lägga till på panel ( Index Term Link )
  välja ( Index Term Link )
  ändra inställningar ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 panelprogrammet Fönsterlista
  gruppera knappar ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
 
 Papperskorg
  flytta filer och mappar till ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  tömma ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  visa ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 papperskorgen, använda på skrivbordet ( Index Term Link )
 
 Papperskorgen, inställningar ( Index Term Link )
 
 partitioner
  Se skivdelar
 
 pekare
  Se muspekare
 
 plats för Börja här, använda ( Index Term Link )
 
 popupmeny för menyobjekt, beskrivning ( Index Term Link )
 
 program
  hjälp ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 programstartare
  lägga till på panel ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  ändra egenskaper ( Index Term Link )
 
 proxy, ange inställningar ( Index Term Link )