Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Anpassa panelerna

Med inställningsverktyget Panel kan du konfigurera beteendet för paneler. Alla ändringar du gör med inställningsverktyget Panel påverkar alla paneler.

Figur 10–3 Inställningsverktyget Panel

Inställningsverktyget Panel. Innehåller kryssrutorna Stäng låda om en programstartare klickas, Animation och listrutan Animeringshastighet.

Tabell 10–3 Inställningar för paneler

Inställning 

Funktion 

Stäng låda när programstartare klickas

Markera det här alternativet om du vill att en låda på en panel ska stängas när du klickar på en programstartare i lådan.  

Animation

Markera det här alternativet om du vill att panelerna ska animeras när de visas och döljs. 

Animeringshastighet

Markera hastigheten för panelanimationen i listrutan.