Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Välja föredragna program

Använd inställningsverktyget Föredragna program om du vill ange de program som skrivbordet ska använda när det startar ett program åt dig. Exempelvis kan du ange Xterm som ditt föredragna terminalprogram. När du öppnar Skrivbord-menyn och väljer Ny terminal startas Xterm.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsprogrammet Föredragna program inom följande funktionsområden.

Webbläsarinställningar

Använd flikarna för Webbläsare om du vill konfigurera den föredragna webbläsaren. Den föredragna webbläsaren öppnas när du klickar på en URL. Exempelvis öppnas den föredragna webbläsaren när du klickar på en URL i ett program eller när du klickar på en programstartare för en URL på skrivbordet.

Figur 10–4 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Webbläsare.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Webbläsare. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–4 visar en lista över de inställningar för föredragen webbläsare som du kan konfigurera.

Tabell 10–4 Inställningar för föredragen webbläsare

Alternativ 

Funktion 

Välj en webbläsare

Markera det här alternativet om du vill använda en standardwebbläsare. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att markera en föredragen webbläsare. 

Anpassad webbläsare

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad webbläsare.  

Kommando

Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade webbläsaren. Om du vill aktivera webbläsaren för att visa en URL som du klickar på lägger du till “%s” efter kommandot.

Starta i terminal

Markera det här alternativet om du vill köra kommandot i ett terminalfönster. Markera det här alternativet för webbläsare som inte skapar ett fönster för att köras i. 

Inställningar för textredigerare

Använd flikarna för Textredigerare om du vill konfigurera den föredragna textredigeraren.

Figur 10–5 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Textredigerare.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Textredigerare. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–5 visar en lista över de inställningar för föredragen textredigerare som du kan konfigurera.

Tabell 10–5 Inställningar för föredragen textredigerare

Alternativ 

Funktion 

Välj en redigerare

Markera det här alternativet om du vill använda en standardtextredigerare. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att ange den föredragna textredigeraren. 

Anpassad redigerare

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad textredigerare. Dialogfönstret Anpassad redigerare visas.

  • Namn: Ange namnet för den anpassade textredigeraren.

  • Kommando: Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade textredigeraren.

  • Det här programmet kan öppna flera filer: Markera det här alternativet om den standardinställda textredigeraren kan öppna flera filer.

  • Det här programmet måste köras i ett skal: Markera det här alternativet om du vill köra kommandot i ett terminalfönster. Markera det här alternativet för redigerare som inte skapar ett fönster att köras i.

När du har angett en anpassad textredigerare kan du klicka på knappen Egenskaper för att visa dialogrutan Egenskaper för anpassad redigerare. Du kan använda dialogfönstret om du vill ändra egenskaperna för den anpassade textredigeraren.

Använd den här hanteraren om du vill öppna textfiler i filhanteraren

Markera det här alternativet om du vill att filhanteraren ska starta den anpassade textredigeraren för att visa textfiler. 

Terminalinställningar

Använd flikarna för Terminal om du vill konfigurera den föredragna terminalen.

Figur 10–6 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Terminal.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Terminal. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–6 visar en lista över de inställningar för föredragen terminal som du kan konfigurera.

Tabell 10–6 Inställningar för föredragen terminal

Alternativ 

Funktion 

Välj en terminal

Markera det här alternativet om du vill använda en standardterminal. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att ange den föredragna terminalen.  

Anpassad terminal

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad terminal.  

Kommando

Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade terminalen.  

Exec-flagga

Ange det exec-alternativ som ska användas med kommandot.