Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här använder du fönster

I detta avsnitt får du information om hur du använder fönster.

Så här storleksändrar du paneler

Några fönster innehåller mer än en panel. En panel är en del av ett fönster. Filhanteringsfönstret, till exempel, innehåller en sidopanel och en vypanel. Ett fönster som innehåller paneler har ett handtag för storleksändring på kanten mellan panelerna. Grip tag i storleksändringshandtaget och dra sedan kanten tills fönstret är så stort som du vill ha det.

Använda tabeller

Några fönster innehåller information som är organiserad i en tabell. I detta avsnitt beskrivs hur du arbetar med tabeller.

Om du vill ändra bredden på en kolumn drar du ett av kolumnens vertikala hörn.

I några tabeller kan du sortera informationen efter en särskild kolumn. Om du vill sortera informationen i en tabell klickar du på rubriken överst i kolumnen som du vill sortera informationen efter. En uppil visas i kolumnrubriken som tabellen sorteras efter. I följande bild visas uppilen.

Uppil i en kolumnrubrik.

Klicka på kolumnrubriken igen för att växla sorteringsordningen. Uppilen ändras till en nedpil. Nedpilen anger att informationen i en tabell är sorterad i omvänd ordning.

I några tabeller kan du välja flera objekt. I följande tabell får du information om hur du väljer objekt i tabeller.

Åtgärd 

Åtgärd 

Markera ett objekt 

Klicka på objektet. 

Markera en grupp med sammanhängande objekt 

Tryck på och håll ned Skift. Klicka på det första objektet i gruppen och sedan på det sista.

Markera flera objekt 

Tryck på och håll ned Control. Klicka på de objekt som du vill markera.