Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Tangentbordsfärdigheter

För nästan varje åtgärd som du utför med musen kan du använda tangentbordet för att utföra samma åtgärd. Snabbkommandon är tangenter som du använder för att snabbt utföra en åtgärd.

Du kan använda snabbkommandon för att arbeta med skrivbordet och för att arbeta med gränssnittsobjekt som t ex paneler och fönster. Du kan även använda snabbkommandon i program. Om du vill anpassa snabbkommandon, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Tangentbordsgenvägar.

Du kan även ändra skrivbordsinställningarna om du vill använda hjälpmedelsfunktioner för tangentbord.

I följande kapitel beskrivs de snabbkommandon som du kan använda.

Snabbkommandon för skrivbordsmijön

Skrivbordsmiljöns snabbkommandon ger dig möjlighet att utföra uppgifter i miljön med tangentbordets hjälp. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för skrivbordet:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Alt + F1

Öppnar GNOME-menyn.

Alt + F2

Visar dialogfönstret Kör program.

Print Screen

Tar en skärmdump.  

Alt + Print Screen

Tar en skärmdump över det aktiva fönstret.  

Control + Alt + högerpil

Växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + vänsterpil

Växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + uppil

Växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + nedpil

Växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + d

Minimerar alla fönster och ger skrivbordet fokus. 

F1

Startar läsaren för online-hjälpen och visar relevant hjälpavsnitt. 

Fönstersnabbkommandon

Med hjälp av snabbkommandon för fönster kan du använda tangentbordet för att utföra fönsteråtgärder. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för fönster:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Alt + Tabb

Växlar mellan fönster. När du använder de här snabbkommandona visas en lista med fönster som du kan välja. Släpp knapparna för att välja ett fönster. 

Alt + Esc

Växlar mellan fönster. Släpp knapparna för att välja ett fönster. 

F10

Öppnar den första menyn på menyradens vänstra sida.  

Alt + blanksteg

Öppnar Fönstermenyn.

Piltangenter 

Flyttar aktiveringen mellan objekt i en meny. 

Retur

Väljer ett menyobjekt.  

Esc

Stänger en öppen meny. 

Control + Alt + högerpil

Växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + vänsterpil

Växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + uppil

Växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + nedpil

Växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + d

Minimerar alla fönster och ger skrivbordet fokus. 

Panelsnabbkommandon

Med hjälp av panelsnabbkommandon kan du använda tangentbordet för att utföra panelåtgärder. I följande tabell visas en lista över några panelsnabbkommandon:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Control + Alt + Tabb

Växlar fokus mellan paneler och skrivbordet. När du använder de här snabbkommandona visas en lista med objekt som du kan välja. Släpp knapparna för att välja ett objekt. 

Control + Alt + Esc

Växlar fokus mellan paneler och skrivbordet. Släpp knapparna för att välja ett objekt. 

Control + F10

Öppnar popupmenyn för den markerade panelen.  

Tabb

Växlar aktiveringen mellan objekt i en panel. 

Retur

Väljer det markerade panelobjektet eller menyobjektet. 

Skift + F10

Öppnar popupmenyn för det markerade panelobjektet. 

Piltangenter 

Flyttar aktiveringen mellan objekt i en meny. Flyttar också aktiveringen mellan gränssnittsobjekt i ett panelprogram. 

Esc

Stänger en öppen meny. 

F10

ÖppnarProgram-menyn på Menypanelen om Menypanelen har markerats.

Snabbkommandon för program

Med snabbkommandona för program kan du utföra programåtgärder. Du kan använda snabbkommandon för att utföra programåtgärder snabbare än om du använder en mus. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för program:

Snabbkommandon 

Kommando 

Control + N

Nytt  

Control + X

Klippa ut  

Control + C

Kopiera  

Control + V

Klistra in  

Control + Z

Ångra 

Control + S

Spara 

Control + Q

Avsluta 

Kortkommandon

En menyrad är en rad överst i ett fönster som innehåller menyerna för programmet. Ett kortkommando är en understruken bokstav på en menyrad, meny eller i ett dialogfönster som du kan använda för att utföra en åtgärd. På en menyrad är kortkommandot för varje meny understruket.

Tryck på Alt och på kortkommandot för att öppna en meny. I menyn är kortkommandot för varje menyobjekt understruket. Tryck på kortkommandot för menyobjektet för att välja ett menyobjekt. I följande tabell anges exempel på kortkommandon från programmet Textredigerare:

Kortkommandon 

Funktion 

Alt + F

Öppnar Arkiv-menyn.

N

Väljer Ny-objektet på Arkiv-menyn.

Du kan även använda kortkommandon för att komma åt element i ett dialogfönster. I ett dialogfönster är en bokstav i de flesta dialogfönsterelementen understruken. Tryck på Alt och sedan på kortkommandot för att komma åt ett särskilt dialogelement. I följande tabell anges ett exempel på ett kortkommando från dialogfönstret Inställningar i programmet Textredigerare:

Kortkommando 

Funktion 

Alt + U

Aktiverar kryssrutan Använd standardtypsnitt i tema.

Du kan också använda andra tangenter för att navigera inom ett fönster eller ett dialogfönster.

Tangent 

Funktion 

Tabb

Flyttar aktiveringen från olika element i ett fönster eller ett dialogfönster. 

Piltangenter 

Använd piltangenterna för att utföra följande åtgärder: 

  • Flytta aktiveringen från en meny till nästa meny i en menyrad. Flytta aktiveringen från ett menyobjekt till nästa menyobjekt i en öppen meny.

  • Flytta aktiveringen från ett alternativ till nästa alternativ för att göra ditt val, t ex inom en grupp alternativknappar i ett dialogfönster.

  • Ändra värdet som visas i en rotationsruta.