Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Musfärdigheter

Även om du vet hur musenheter används bör du bekanta dig med knappfunktionerna och terminologin som används i den här manualen. I det här avsnittet beskrivs även muspekarna.

Konventioner för musknappar

Samtliga instruktioner i den här manualen gäller för följande typer av musenheter:

Konventionerna för musknappar som används i den här handboken är som följer:

Musknapp 

Definition  

Vänster musknapp 

Vänster musknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Musens mittknapp 

Musens mittknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Höger musknapp 

Höger musknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Om du vill växla mellan höger- och vänsterhänt för musen väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Mus, och väljer sedan önskade alternativ. Om du växlar mellan höger- och vänsterhänt för musen måste du invertera de konventioner för musknappar som används i den här manualen.

Musåtgärder

I nedanstående tabell beskrivs vilka åtgärder du kan utföra med musen.

Musknapp 

Användning 

Vänster musknapp 

Använd för att utföra följande åtgärder:  

  • Markera text

  • Välja objekt.

  • Dra objekt.

Musens mittknapp 

Använd för att utföra följande åtgärder:  

  • Klistra in text.

  • Flytta objekt.

Höger musknapp 

Öppnar en meny för det markerade objektet, om menyn går att välja.  

Om du till exempel vill kopiera en text utför du följande steg:

  1. Markera texten med den vänstra musknappen.

  2. Flytta muspekaren till den plats som du vill kopiera texten till.

  3. Klicka på musens mittknapp.

Du kan även högerklicka på skrivbordet och visa Skrivbord-menyn.

Terminologi för musåtgärder

Konventionerna som används i den här manualen för att beskriva åtgärder som du utför med musen är som följer:

Åtgärd 

Definition  

Klicka 

Tryck på och släpp upp vänster musknapp utan att flytta musen.  

Klicka och håll ned 

Tryck på och håll ned vänster musknapp. 

Klicka med vänstra musknappen 

Samma som klicka. Vänsterklicka används då det kan förväxlas med högerklicka.

Klicka med mellersta musknappen 

Tryck på och släpp upp musens mittknapp utan att flytta musen.  

Klicka med högra musknappen 

Tryck på och släpp upp höger musknapp utan att flytta musen.  

Dubbelklicka 

Tryck på och släpp upp vänster musknapp två gånger i snabb följd, utan att flytta musen.  

Dra 

Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du kan t ex dra ett fönster eller en ikon. Med mittenknappen och den vänstra knappen kan du dra och släppa.  

Dra och släppa 

Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du kan till exempel dra och släppa ett fönster eller en ikon. Släpp musknappen för att placera ett objekt på en ny plats.  

Fånga 

Peka på ett objekt som du kan flytta, och tryck på och håll ned musknappen. Du kan till exempel fånga ett fönsters rubrikfält och dra fönstret till en ny plats. 

Muspekare

När du använder musen kan muspekarens utseende ändras. Muspekarens utseende kan ge information om en speciell åtgärd, plats eller ett tillstånd. I följande tabell visas en lista och beskrivningar över några av muspekarna.

Pekare 

Associerad åtgärd 

Beskrivning  

Normal pekare.

Peka på ett objekt, välja ett menyobjekt 

Normal pekare. Pekaren som visas vid normal användning av musen. 

Flyttningspekare.

Dra och släppa 

Flyttningspekare. Anger att när du släpper objektet, har det flyttas från den gamla platsen till en ny plats.  

Kopieringspekare.

Dra och släppa 

Kopieringspekare. Anger att när du släpper objektet, skapas en kopia av objektet där du släpper det. 

Symbolisk länkpekare.

Dra och släppa 

Symbolisk länkpekare. Anger att när du släpper objektet, skapas en symbolisk länkpekare till objektet där du släpper det. En symbolisk länk är en särskild sorts fil som pekar på en annan fil eller mapp.

Frågepekare.

Dra och släppa 

Frågepekare. Anger att när du släpper ett objekt, öppnas en meny. Du kan välja att flytta eller kopiera objektet, eller att skapa en symbolisk länk till objektet.  

Pekare för ej tillgänglig.

Dra och släppa 

Pekare för ej tillgängligt. Anger att du inte kan släppa objektet på den aktuella platsen. 

Pekare för att flytta panelobjekt.

Flytta panelobjekt 

Pekare för att flytta panelobjekt. Anger att du har valt ett panelobjekt som ska flyttas.  

Pekare för horisontell storleksändring.

Storleksändra fönster horisontellt. 

Pekare för horisontell storleksändring. Anger att du har valt en vertikal fönsterkontur för att storleksändra horisontellt. 

Pekare för vertikal storleksändring.

Storleksändra fönstret vertikalt. 

Pekare för vertikal storleksändring. Anger att du har valt en horisontell fönsterkontur för att storleksändra vertikalt. 

Pekare för storleksändring av hörn.

Storleksändrar fönstret horisontellt och vertikalt 

Pekare för storleksändring av hörn. Anger att du markerat ett hörn i en fönsterkontur för att storleksändra fönstret horisontellt och vertikalt.  

Pekare för storleksändring av fönsterpanel och tabellkolumn.

Storleksändra fönsterpanel eller tabellkolumn.  

Pekare för storleksändring av fönsterpanel och tabellkolumn. Anger att du har valt en kolumn i en tabell för storleksändring.