Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Förord

Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris beskriver hur du använder GNOME-skrivbordet.

Vem riktar sig denna bok till?

Den här boken riktar sig till användare som planerar att använda skrivbordet GNOME 2.0 som sin grundläggande skrivbordsmiljö.

Innan du läser boken

Innan du läser boken bör du försäkra dig om att du är familjär med följande ämnen:

Så här hittar du i den här boken

Boken är organiserad så här:

Relaterade dokument

Följande manualer relaterar till denna handbok:

Läsa Suns onlinedokumentation

På webbplatsen docs.sun.comSM hittar du teknisk onlinedokumentation från Sun. Du kan bläddra igenom arkivet på docs.sun.com och söka efter boktitlar och ämnen. URL-adressen är http://docs.sun.com.

Beställa dokumentation från Sun

Sun Microsystems erbjuder utvald produktdokumentation i tryck. En lista över dokument och hur du beställer dem finns på Köp tryckt dokumentation på http://docs.sun.com.

Typografiska konventioner

I nedanstående tabell beskrivs vilka ändringar som gjorts i de typografiska konventionerna i den här boken.

Tabell P–1 Typografiska konventioner

Teckensnitt eller symbol 

Innebörd 

Exempel 

AaBbCc123

 Namn på kommandon, filer och kataloger som visas på skärmen

Redigera .login -filen.

Du listar alla filer genom att använda ls -a.

datornamn%, du har fått e-post.

AaBbCc123

 Vad du skriver i jämförelse med vad som visas på skärmen

datornamn% su

Lösenord:

AaBbCc123

 Kommandoradens platshållare:ersätt med verkligt namn eller värde

Om du vill ta bort en fil skriver du rm filnamn.

AaBbCc123

Boktitlar, nya ord eller termer eller ord som ska framhävas 

Läs kapitel 6 i Användarhandboken.

Dessa kallas klassalternativ.

Du måste vara root för att kunna göra detta.

Ledtext i kommandoexempel

Följande tabell visar standardsystemledtext och superanvändarledtext i C-skalet, Bourne-skalet och Korn-skalet.

Tabell P–2 Skalledtext

Skal 

Ledtext 

 Ledtext i C-skaletdatornamn%
 Ledtext för superanvändaren i C-skaletdatornamn#
 Ledtext i Bourne-skalet och Korn-skalet$
 Superanvändarledtext i Bourne-skalet och Korn-skalet#