Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
A
 
 AccessX
  Se inställningsverktyg, tangentbordshjälpmedel
 
 aktivera fönster ( Index Term Link )
 
 anteckningar, lägga till i mappar ( Index Term Link )
 
 arbetsytor
  ange antal ( Index Term Link )
  flytta fönster till ( Index Term Link )
  hantera ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  lägga till ( Index Term Link )
  namnge ( Index Term Link )
  panelprogrammet Arbetsytebytare ( Index Term Link )
  ta bort ( Index Term Link )
  växla mellan ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
    
B
 
 bakgrunder
  anpassa skrivbordets bakgrund ( Index Term Link )
  lägga till färger ( Index Term Link )
  lägga till mönster ( Index Term Link )
  ändra skrivbordets bakgrund ( Index Term Link )
  ändra skärmkomponent ( Index Term Link )
 
 Börja här, ikon, översikt ( Index Term Link )
    
D
 
 Dialogfönstret Kör program, använda ( Index Term Link )
    
E
 
 emblem
  Se filhanterare
    
F
 
 filhanterare
  anpassa ( Index Term Link )
  bokmärken ( Index Term Link )
  Börja här, ikon
   Se Börja här, ikon
  dra-och-släpp ( Index Term Link )
  duplicera filer och mappar ( Index Term Link )
  emblem
   introduktion ( Index Term Link )
   lägga till ( Index Term Link )
  flikar
   Anteckningar ( Index Term Link )
   Historik ( Index Term Link )
   introduktion ( Index Term Link )
   Träd ( Index Term Link )
  flytta filer och mappar ( Index Term Link )
  FTP-platser
   Se FTP-platser
  fönster ( Index Term Link )
  fönsterkomponenter, visa och dölja ( Index Term Link )
  hantera filer och mappar ( Index Term Link )
  Hemplats
   Se Hemplats
  ikoner
   introduktion ( Index Term Link )
   sträcka ut ( Index Term Link )
   ändra ( Index Term Link )
  ikonvy
   illustration av ( Index Term Link )
   ordna filer i ( Index Term Link )
  inställningar
   introduktion ( Index Term Link )
   nya fönster ( Index Term Link )
   Papperskorgen ( Index Term Link )
   prestanda ( Index Term Link )
   sidopanel ( Index Term Link )
   skrivbordet ( Index Term Link )
   tema ( Index Term Link )
   vyer ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  kopiera filer och mappar ( Index Term Link )
  köra andra åtgärder för filer ( Index Term Link )
  köra skript ( Index Term Link )
  köra standardåtgärder för filer ( Index Term Link )
  köra åtgärder som inte är av standardtyp för filer ( Index Term Link )
  listvy
   bild ( Index Term Link )
  markera filer och mappar ( Index Term Link )
  navigera ( Index Term Link )
  navigera historiken ( Index Term Link )
  Papperskorg
   Se Papperskorg
  plats för Börja här
   Se plats för Börja här
  sidopanel
   inställningar ( Index Term Link )
   introduktion ( Index Term Link )
  skapa mappar ( Index Term Link )
  skapa symboliska länkar ( Index Term Link )
  ta bort filer och mappar ( Index Term Link )
  tilldela åtgärder till filer ( Index Term Link )
  visa filer i visningspanelen ( Index Term Link )
  visa mappar ( Index Term Link )
  visningspanel
   Se visningspanel
  vyer
   introduktion ( Index Term Link )
   välja ( Index Term Link )
   ändra beteende ( Index Term Link )
  zooma in och ut ( Index Term Link )
  ändra bakgrunder ( Index Term Link )
  ändra namn på mappar ( Index Term Link )
  ändra rättigheter ( Index Term Link )
  ändra utseende på filer och mappar ( Index Term Link )
  ändra åtgärder ( Index Term Link )
  öppna filer ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 filhanteraren
  ikoner
   rubrikinställningar ( Index Term Link )
  ikonvy
   inställningar ( Index Term Link )
  inställ ningar
   ikonrubriker ( Index Term Link )
  inställningar
   ikon- och listvyer ( Index Term Link )
  listvy
   inställningar ( Index Term Link )
  vyer
   inställningar ( Index Term Link )
 
 filtyper
  konfigurera ( Index Term Link )
  lägga till ( Index Term Link )
  redigera ( Index Term Link )
 
 flikar
  Se filhanterare
 
 fliken Träd, använda ( Index Term Link )
 
 flytta fönster ( Index Term Link )
 
 flyttbara media
  formatera ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  mata ut ( Index Term Link )
  skapa skivdelar ( Index Term Link )
  skydda ( Index Term Link )
  visa egenskaper ( Index Term Link )
  visa innehåll ( Index Term Link )
 
 FTP-platser, öppna ( Index Term Link )
 
 fönster
  aktivera ( Index Term Link )
  ange teman för ramar ( Index Term Link )
  använda tabeller ( Index Term Link )
  flytta ( Index Term Link )
  flytta till en annan arbetsyta ( Index Term Link )
  fönsterhanterare ( Index Term Link )
  Fönstermeny ( Index Term Link )
  hantera ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  maximera ( Index Term Link )
  minimera ( Index Term Link )
  olika sorter ( Index Term Link )
  panelprogram och menyer för att arbeta med ( Index Term Link )
  panelprogrammet Fönsterlista
   Se panelprogrammet Fönsterlista
  placera på alla arbetsytor ( Index Term Link )
  ramar ( Index Term Link )
  ramkontrollelement ( Index Term Link )
  skugga ( Index Term Link )
  storleksändra paneler ( Index Term Link )
  stänga ( Index Term Link )
  teman ( Index Term Link )
  återställa ( Index Term Link )
  ändra storlek på ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 fönsterhanterare, anpassa ( Index Term Link )
 
 fönsterlistor
  Menypanel ( Index Term Link )
  panelprogrammet Fönsterlista ( Index Term Link )
 
 föredragna program
  terminal ( Index Term Link )
  textredigerare ( Index Term Link )
  webbläsare ( Index Term Link )
    
G
 
 GNOME-meny
  lägga till på panel ( Index Term Link )
  öppna ( Index Term Link )
 
 GNOME-menyn, introduktion ( Index Term Link )
 
 grundläggande färdigheter
  använda fönster ( Index Term Link )
  musfärdigheter ( Index Term Link )
  tangentbordsfärdigheter ( Index Term Link )
 
 Gtk+-teman
  Se teman
    
H
 
 Hemplats, visa ( Index Term Link )
 
 hjälp
  avsnitt som berör skrivbordsmiljön ( Index Term Link )
  få mer hjälp ( Index Term Link )
  panelprogram ( Index Term Link )
  program ( Index Term Link )
  starta hjälpsystemet ( Index Term Link )
 
 hjälpmedel
  konfigurera tangentbord ( Index Term Link )
  långsamma tangenter ( Index Term Link )
  musknappar ( Index Term Link )
  tangentrepetition ( Index Term Link )
  tröga tangenter ( Index Term Link )
  växlingstangent ( Index Term Link )
 
 händelser, associera ljud med ( Index Term Link )
    
I
 
 inställningar för filhanterare
  Se filhanterare, inställningar
 
 inställningsverktyg
  Bakgrund ( Index Term Link )
  cd-databas ( Index Term Link )
  Filtyper och program ( Index Term Link )
  Fönsterfokus ( Index Term Link )
  Föredragna program ( Index Term Link )
  Ljud ( Index Term Link )
  Menyer och verktygsrader ( Index Term Link )
  Mus ( Index Term Link )
  Nätverksproxy ( Index Term Link )
  Panel ( Index Term Link )
  Sessioner ( Index Term Link )
  sessioner ( Index Term Link )
  Skärmsläckare ( Index Term Link )
  Tangentbord ( Index Term Link )
  Tangentbordsgenvägar ( Index Term Link )
  tangentbordshjälpmedel ( Index Term Link )
  Teckensnitt ( Index Term Link )
  Tema ( Index Term Link )
 
 inställningsverkyg, översikt ( Index Term Link )
    
K
 
 kantpanel, undre
  introduktion ( Index Term Link )
  normalt innehåll ( Index Term Link )
 
 komponenter i skrivbordsmiljön, introduktion till ( Index Term Link )
 
 kortkommandon ( Index Term Link )
    
L
 
 ljud
  ange inställningar ( Index Term Link )
  associera händelser med ljud ( Index Term Link )
  konfigurera tangentbordsinställningar ( Index Term Link )
 
 ljudserver ( Index Term Link )
 
 logga in ( Index Term Link )
 
 logga ut ( Index Term Link )
 
 Logga ut, knapp ( Index Term Link )
 
 lådor
  lägga till objekt i ( Index Term Link )
  lägga till på panel ( Index Term Link )
  stänga ( Index Term Link )
  ändra egenskaper ( Index Term Link )
  öppna ( Index Term Link )
 
 Lås, knapp ( Index Term Link )
 
 låsa skärmen ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 låsknapp ( Index Term Link )
    
M
 
 maximera fönster ( Index Term Link )
 
 menyer
  anpassa ( Index Term Link )
  funktioner ( Index Term Link )
  Fönstermeny ( Index Term Link )
  GNOME-menyn
   Se GNOME-menyn
  i program, anpassa utseende ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  kopiera programstartare till ( Index Term Link )
  lägga till ( Index Term Link )
  lägga till programstartare ( Index Term Link )
  lägga till på panel ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  popupmeny för menyobjekt ( Index Term Link )
  Program-menyn ( Index Term Link )
  redigera egenskaper ( Index Term Link )
  redigera menyobjekt ( Index Term Link )
  Skrivbord-menyn ( Index Term Link )
  ta bort menyobjekt ( Index Term Link )
  Åtgärder-menyn ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 Menypanel
  fönsterlistans ikon ( Index Term Link )
  ikon för fönsterlista ( Index Term Link )
  standardinnehåll ( Index Term Link )
 
 Menypanelen, introduktion ( Index Term Link )
 
 Metacity-fönsterhanterare
  Se fönsterhanterare
 
 minimera, fönster ( Index Term Link )
 
 mus
  grundläggande färdigheter ( Index Term Link )
  knappkonventioner ( Index Term Link )
  konfigurera ( Index Term Link )
  pekare ( Index Term Link )
  åtgärder ( Index Term Link )
  åtgärder terminologi ( Index Term Link )
    
N
 
 Nautilus, filhanterare
  Se filhanterare
 
 Nautilus-skrivbordet
  Se skrivbord
 
 nätverksproxy, ange inställningar ( Index Term Link )
    
P
 
 paneler
  anpassa beteende och utseende ( Index Term Link )
  dölja ( Index Term Link )
  flytta ( Index Term Link )
  hantera ( Index Term Link )
  introduktion till ( Index Term Link )
  lägga till ny ( Index Term Link )
  Menypanelen
   Se Menypanelen
  panelobjekt
   Se panelobjekt
  storleksändra ( Index Term Link )
  ta bort ( Index Term Link )
  undre kantpanelen
   Se kantpanel, undre
  ändra ( Index Term Link )
  ändra bakgrund ( Index Term Link )
  ändra egenskaper ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 panelobjekt
  använda ( Index Term Link )
  flytta ( Index Term Link )
  Logga ut, knapp ( Index Term Link )
  lådor
   Se lådor
  Lås, knapp ( Index Term Link )
  lägga till ( Index Term Link )
  menyer ( Index Term Link )
  panelprogram
   Se panelprogram
  programstartare
   Se programstartare
  ta bort ( Index Term Link )
  ändra egenskaper ( Index Term Link )
 
 panelobjektets popupmeny, illustration av ( Index Term Link )
 
 panelprogram
  Arbetsytebytare ( Index Term Link )
  få hjälp om ( Index Term Link )
  Fönsterlista ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  lägga till på panel ( Index Term Link )
  välja ( Index Term Link )
  ändra inställningar ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 panelprogrammet Fönsterlista
  gruppera knappar ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
 
 Papperskorg
  flytta filer och mappar till ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  tömma ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  visa ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 papperskorgen, använda på skrivbordet ( Index Term Link )
 
 Papperskorgen, inställningar ( Index Term Link )
 
 partitioner
  Se skivdelar
 
 pekare
  Se muspekare
 
 plats för Börja här, använda ( Index Term Link )
 
 popupmeny för menyobjekt, beskrivning ( Index Term Link )
 
 program
  hjälp ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 programstartare
  lägga till på panel ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  ändra egenskaper ( Index Term Link )
 
 proxy, ange inställningar ( Index Term Link )
    
S
 
 session, starta ( Index Term Link )
 
 sessioner
  ange alternativ ( Index Term Link )
  ange egenskaper ( Index Term Link )
  annat språk, starta i ( Index Term Link )
  använda uppstartsprogram ( Index Term Link )
  avsluta ( Index Term Link )
  bläddra mellan program ( Index Term Link )
  hantera ( Index Term Link )
  inloggningsegenskaper ( Index Term Link )
  inställningar ( Index Term Link )
  konfigurera skärmsläckare ( Index Term Link )
  logga in ( Index Term Link )
  logga ut ( Index Term Link )
  låsa skärmen ( Index Term Link )
  spara inställningar ( Index Term Link )
  utloggningsegenskaper ( Index Term Link )
 
 sidopanel
  Se filhanterare
 
 skivdelar, flyttbara media ( Index Term Link )
 
 skript, köra från filhanterare ( Index Term Link )
 
 skrivbord
  anpassa bakgrunden ( Index Term Link )
  använda Skrivbord-menyn ( Index Term Link )
  flytta en fil eller mapp till ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  kopiera en fil eller mapp till ( Index Term Link )
  lägga till en fil eller mapp på ( Index Term Link )
  lägga till progamstartare ( Index Term Link )
  lägga till symboliska länkar ( Index Term Link )
  markera objekt ( Index Term Link )
  radera ett objekt från ( Index Term Link )
  skapa en mapp på ( Index Term Link )
  skrivbordsobjekt ( Index Term Link )
  ta bort ett objekt från ( Index Term Link )
  ändra bakgrundens mönster eller färg ( Index Term Link )
  öppna objekt ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 Skrivbord-menyn
  beskrivning ( Index Term Link )
  illustration av ( Index Term Link )
 
 skrivbordet
  använda papperskorgen ( Index Term Link )
  inställningar ( Index Term Link )
 
 skrivbordsmiljö, inställningsverktyg för
  Se inställningsverktyg
 
 skrivbordsobjekt
  filer och mappar ( Index Term Link )
  markera ( Index Term Link )
  programstartare ( Index Term Link )
  radera ( Index Term Link )
  symboliska länkar ( Index Term Link )
  ta bort ( Index Term Link )
  öppna ( Index Term Link )
 
 skugga fönster ( Index Term Link )
 
 skärmdumpar, ta ( Index Term Link )
 
 skärmsläckare, ange inställningar ( Index Term Link )
 
 snabbkommandon
  fönster ( Index Term Link )
  konfigurera ( Index Term Link )
  panel ( Index Term Link )
  program ( Index Term Link )
  skrivbordsmiljö ( Index Term Link )
 
 snabbmenyn Menyalternativ, illustration av ( Index Term Link )
 
 snabbtangenter, konfigurera ( Index Term Link )
 
 språk, starta session på annat ( Index Term Link )
 
 standardprogram
  Se föredragna program
 
 stänga fönster ( Index Term Link )
    
T
 
 tabeller, använda ( Index Term Link )
 
 tangentbord
  grundläggande färdigheter ( Index Term Link )
  konfigurera allmänna inställningar ( Index Term Link )
  konfigurera ljudinställningar ( Index Term Link )
  konfigurerar hjälpmedelsalternativ ( Index Term Link )
 
 tangentbordsgenvägar, konfigurera ( Index Term Link )
 
 teckensnitt
  program ( Index Term Link )
  skrivbord ( Index Term Link )
 
 teman
  ange teman för fönsterramar ( Index Term Link )
  ange teman för skrivbordsmiljön ( Index Term Link )
  Nautilus ( Index Term Link )
 
 terminal, föredraget program ( Index Term Link )
 
 textredigerare, föredraget program ( Index Term Link )
 
 Tilläggsprogrammet Fönsterlistan, information om fönstertillstånd ( Index Term Link )
 
 tjänster
  lägga till ( Index Term Link )
  redigera ( Index Term Link )
    
U
 
 uppstartsprogram
  Se uppstartsprogram
  anpassa ( Index Term Link )
  icke-sessionshanterade ( Index Term Link )
  inte sessionskontrollerade ( Index Term Link )
  sessionshanterade ( Index Term Link )
  sessionskontrollerade ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
    
V
 
 verktygsrader, anpassa utseende ( Index Term Link )
 
 visningskomponenter ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 visningspanel
  introduktion ( Index Term Link )
  visa filer i ( Index Term Link )
    
W
 
 webbläsare, föredraget program ( Index Term Link )
    
X
 
 XScreenSaver
  Se skärmsläckare
    
Å
 
 återställa, fönster ( Index Term Link )
    
Ä
 
 ändra storlek på fönster ( Index Term Link )