Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Anpassa fönsterfokus

Använd inställningsverktyget Fönsterfokus om du vill anpassa fönsterfokuseringen för skrivbordet.

Figur 9–17 Inställningsverktyget Fönsterfokus

Inställningsverktyget Fönsterfokus. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–17 visar en lista över de inställningar för fönsterfokus som du kan anpassa.

Tabell 9–17 Inställningar för fönsterfokus

Alternativ 

Funktion 

Klicka för att ge fokus

Markera det här alternativet om du vill fokusera på ett fönster när du klickar på det. Fönstret behåller fokus tills du klickar på ett annat fönster. 

Peka för att ge fokus

Markera det här alternativet om du vill fokusera på ett fönster när du pekar på det. Fönstret behåller fokus tills du pekar på ett annat fönster.  

Höj fönster vid fokus

Markera det här alternativet om du vill att fönstren ska höjas när de hamnar i fokus.