Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Konfigurera en cd-databas

Med inställningsverktyget Cd-databas kan du konfigurera en cd-databas som systemet kan söka i. En cd-databas innehåller information om cd-skivor, som till exempel artistens namn, titeln och låtlistan. När ett program spelar en cd-skiva kan det skicka en fråga om cd-skivan till cd-databasen och sedan visa informationen.

Figur 10–1 Inställningsverktyget Cd-databas

Inställningsverktyget Cd-databas. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–1 beskriver elementen i inställningsverktyget Cd-databas.

Tabell 10–1 Inställningar för cd-databas

Element 

Beskrivning 

Skicka ingen information

Markera det här alternativet om du inte vill skicka någon information till cd-databasservern. 

Skicka verklig information

Markera det här alternativet om du vill skicka information om ditt namn och värdnamn till cd-databasservern. 

Skicka annan information

Markera det här alternativet om du vill skicka ett annat namn och värdnamn till cd-databasservern. Ange namnet i fältet Namn. Ange värdnamnet i fältet Värdnamn.

Round robin-FreeDB-server

FreeDB är en cd-databas. Round robin-FreeDB-servern är en FreeDB-server med belastningsfördelande konfiguration. Markera det här alternativet om du vill komma åt FreeDB-cd-databasen från den här servern. 

Annan FreeDB-server

Markera det här alternativet om du vill komma åt FreeDB-cd-databasen från en annan server. Markera den önskade servern i servertabellen. 

Uppdatera serverlistan

Klicka på den här knappen om du vill uppdatera listan över tillgängliga FreeDB-servrar i servertabellen. 

Annan server

Markera det här alternativet om du vill använda en annan cd-databas. Ange namnet på den server där databasen finns i fältet Värdnamn. Ange det portnummer som du kan komma åt databasen via i fältet Port.