Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Öppna ett avancerat inställningsverktyg

Du kan öppna ett Avancerat inställningsverktyg på något av följande sätt: