Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Hantera fönster

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar fönster.

Så här aktiverar du ett fönster

Ett fönster som är aktivt reagerar på indata från musen och tangentbordet. Endast ett fönster åt gången kan vara aktiverat. Det aktiverade fönstret ser annorlunda ut än de övriga fönstren.

Du kan aktivera ett fönster med hjälp av de följande elementen:

Element 

Åtgärd 

Mus 

Klicka på fönstret om det är synligt.  

Snabbkommandon 

Använd snabbkommandon om du vill växla till ett annat öppet fönster. Släpp tangenterna när du vill aktivera ett fönster. Standardsnabbkommandot för att växla mellan olika fönster är Alt + Tabb.

Fönsterlista:

Klicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan.

Arbetsytebytare

Klicka på det fönster som du vill aktivera i Arbetsytebytare. Om du klickar på ett fönster i en annan arbetsyta växlar Arbetsytebytare till den andra arbetsytan och gör det fönstret aktivt.

Menypanel 

Klicka på ikonen längst till höger på Menypanelen. Det visas en lista över öppna fönster. Välj önskat fönster i listan. 

Så här minimerar du ett fönster

Gör något av följande om du vill minimera ett fönster:

Så här maximerar du ett fönster

När du maximerar ett fönster utökas det till största möjliga storlek. Gör något av följande om du vill maximera ett fönster:

Så här återställer du ett fönster

Gör något av följande om du vill återställa ett fönster:

Om du vill återställa ett minimerat fönster klickar du på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan.

Stänga ett fönster

Gör något av följande om du vill stänga ett fönster:

Om fönstret innehåller osparade data tillfrågas du om du vill spara dem.

Så här ändrar du storlek på fönster

Gör något av följande om du vill ändra storlek på ett fönster:


Obs!  

Du kan inte ändra storlek på alla dialogfönster. Vissa programfönster har också en minimistorlek som begränsar hur litet du kan göra fönstret.


Så här flyttar du ett fönster

Gör något av följande om du vill flytta ett fönster:

Så här skuggar du ett fönster

Du kan skugga och avskugga fönster på följande sätt:

Skugga

Minska fönstrets storlek så att endast titelraden syns.

Avskugga

Växla ett fönster från skuggat tillstånd så att hela fönstret syns.

Gör något av följande om du vill skugga ett fönster:

Så här placerar du ett fönster på alla arbetsytor

Öppna Fönstermenyn. Välj Placera på alla arbetsytor. Om du vill att fönstret bara ska visas på den aktuella arbetsytan väljer du Endast på denna arbetsyta.

Så här flyttar du ett fönster till en annan arbetsyta

Du kan flytta ett fönster till en annan arbetsyta på följande sätt: