Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Hantera arbetsytor

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar arbetsytor.

Så här växlar du mellan olika arbetsytor

Du kan växla mellan arbetsytor på följande sätt:

Så här lägger du till arbetsytor

Högerklicka på panelprogrammet Arbetsytebytare och välj sedan Inställningar om du vill lägga till arbetsytor på skrivbordet. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd rotationsrutan Antal arbetsytor för att ange hur många arbetsytor du vill ha. Arbetsytebytare lägger till nya arbetsytor i slutet av listan över arbetsytor.

Så här namnger du arbetsytor

Standardnamnen på arbetsytor är Arbetsyta 1, Arbetsyta 2, Arbetsyta 3 osv. Om du vill namnge arbetsytor högerklickar du på Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd listrutan Arbetsytor för att skriva in namn på arbetsytor. Markera en arbetsyta och skriv in det nya namnet.

Så här tar du bort en arbetsyta

När du tar bort en arbetsyta flyttas dess fönster till en annan arbetsyta och den tomma arbetsytan tas bort.

Om du vill ta bort arbetsytor från skrivbordet högerklickar du på Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd rotationsrutan Antal arbetsytor för att ange hur många arbetsytor du vill ha. Arbetsytebytare tar bort arbetsytor från slutet av listan över arbetsytor.