Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Konfigurera tangentbordsinställningar

Använd inställningsverktyget Tangentbord om du vill ange inställningarna för autorepetering för tangentbordet, och för att konfigurera de ljudhändelser som är associerade med tangentbordet.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Tangentbord inom följande funktionsområden:

Tangentbordsinställningar

Använd flikarna i Tangentbord om du vill ange allmänna tangentbordsinställningar. Starta inställningsverktyget för hjälpmedel för Tangentbord, AccessX, genom att klicka på knappen Hjälpmedel.

Figur 9–3 Inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Tangentbord

Visar inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Tangentbord. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–3 visar en lista över de tangentbordsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–3 Inställningar för tangentbord

Alternativ 

Funktion 

Tangentbordet upprepar då tangent hålls ned

Markera det här alternativet om du vill att tangentrepetition ska aktiveras. Om tangentrepetition har aktiverats repeteras den åtgärd som är associerad med tangenten när du håller tangenten nedtryckt. Om du till exempel håller en teckentangent nedtryckt skrivs tecknet upprepade gånger. 

Fördröjning

Välj hur stor fördröjningen ska vara från det att du trycker ned en tangent tills åtgärden upprepas. 

Hastighet

Välj med vilken hastighet som åtgärden upprepas.  

Blinkar i textrutor och textfält

Markera det här alternativet om du vill att markören ska blinka i fält och textrutor. 

Hastighet

Använd skjutreglaget om du vill ange den hastighet som markören ska blinka med i fält och textrutor. 

Ljudinställningar

Använd flikarna för Ljud om du vill ange inställningarna för tangentbordsljud.

Figur 9–4 Inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Ljud

Visar inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Ljud. Sammanhanget beskriver bilden.

Vissa program spelar upp en signal för att ange ett tangentbordsinmatningsfel. Använd alternativen på flikarna för Ljud om du vill konfigurera signalen. Tabell 9–4 visar en lista över de inställningar för tangentbordsljud som du kan konfigurera.

Tabell 9–4 Inställningar för tangentbordsljud

Alternativ 

Funktion 

Av

Markera det här alternativet om du vill inaktivera tangentbordssignalen. 

Avge ljudsignal

Markera det här alternativet om du vill aktivera tangentbordssignalen.