Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Välja standardtypsnitt

Markera de typsnitt som du vill använda i dina program och på skrivbordet med inställningsverktyget Typsnitt.

Figur 9–2 Inställningsverktyget Typsnitt

Inställningsverktyget Typsnitt. Innehåller väljarknapparna för programtypsnitt och skrivbordstypsnitt.

Tabell 9–2 visar en lista över de typsnittsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–2 Inställningar för typsnitt

Alternativ 

Funktion 

Programtypsnitt

Klicka på typsnittsväljaren om du vill markera ett typsnitt som ska användas i programmen.  

Skrivbordstypsnitt

Klicka på typsnittsväljaren om du vill markera ett typsnitt som endast ska användas på skrivbordet.