Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Navigera på datorn

Varje Nautilus-fönster visar innehållet i en enda fil, mapp eller FTP-plats. I det här avsnittet beskrivs följande:

Så här visar du din hemplats

Hemplatsikonen för Nautilus.

Du kan visa din hemplats på följande sätt:

Innehållet i din hemplats visas i Nautilus-fönstret. Om du vill ladda om visningen klickar du på knappen Läs om.

Så här visar du en mapp

Du kan visa innehållet i en mapp på följande sätt:

Om du vill gå till den mapp som finns en nivå ovanför den aktuella mappen väljer du Gå -> Upp. Du kan också klicka på knappen Upp i verktygsraden.

Om du vill ladda om visningen klickar du på knappen Läs om.

Om du inte kan hitta den mapp som du vill visa kan du använda Sökverktyget. Du startar Sökverktyget genom att välja Åtgärder -> Sök efter filer.

Använda fliken Träd

På fliken Träd visas en hierarkisk vy över filsystemet. Använd fliken Träd för att enkelt navigera i filsystemet. Som standard visas inte fliken Träd i sidopanelen. Om du vill lägga till fliken Träd i sidopanelen högerklickar du i sidopanelen och väljer Träd på popupmenyn.

I följande bild visas fliken Träd.

Fliken Träd med innehållet i en mapp.

På fliken Träd visas mappar så här:

Mappstatus 

Visas som  

Stängd mapp 

Högerpil 

Öppen mapp 

Nedpil 

I Tabell 7–3 beskrivs de uppgifter som du kan utföra med fliken Träd och hur du utför dem.

Tabell 7–3 Uppgifter för fliken Träd

Åtgärd 

Åtgärd 

Öppna fliken Träd.

Klicka på fliken Träd.

Stänga fliken Träd.

Klicka på fliken Träd.

Öppna en mapp på fliken Träd.

Klicka på pilen bredvid mappen på fliken Träd.

Stänga en mapp på fliken Träd.

Klicka på pilen bredvid mappen på fliken Träd.

Visa innehållet i en mapp i visningspanelen. 

Markera mappen på fliken Träd.

Visa innehållet i en fil i visningspanelen. 

Markera filen på fliken Träd.

Du kan ange inställningar så att fliken Träd inte visar filer. Mer information finns i Så här anger du inställningar för sidopanelen.

Öppna filer

När du öppnar en fil utför Nautilus standardåtgärden för den filtypen. Standardåtgärden kan vara något av följande:

Nautilus kontrollerar innehållet i filen för att fastställa dess typ. Om det inte går att fastställa dess typ med de första raderna kontrollerar Nautilus filtillägget.

Om du inte kan hitta den fil som du vill öppna kan du använda Sökverktyget. Du startar Sökverktyget genom att välja Åtgärder -> Sök efter filer.

Visa filer i visningspanelen

Nautilus innehåller visningskomponenter som du kan använda för att visa vissa typer av filer i visningspanelen. Du kan till exempel visa följande filtyper i visningspanelen:

Om du vill ladda om innehållet i visningspanelen väljer du Visa -> Läs om. Om du vill stoppa laddningen av ett objekt i visningspanelen, väljer du Visa -> Stopp.

När du visar en fil i visningspanelen kan det hända att visningskomponenten lägger till menyobjekt på menyerna i Nautilus. Vilka menyobjekt som läggs till beror på vilken typ av fil som visas. Om du till exempel visar en PNG-fil innehåller menyn Visa undermenyerna Interpolering, Färgutjämning med flera.

När du visar vissa filtyper i visningspanelen kan du också använda zoomknapparna i Nautilus för att ändra storlek på objektet i visningspanelen.

Så här utför du standardåtgärden

Om du vill köra standardåtgärden för en fil dubbelklickar du på filen. Standardåtgärden för oformaterade textfiler kan till exempel vara att visa filen i ett textvisningsprogram. I så fall kan du dubbelklicka på filen för att visa den i textvisningsprogrammet.

Du kan ange i inställningarna för Nautilus att du bara ska klicka en gång för att köra standardåtgärden. Du hittar mer information om detta i Ange inställningar för ikon- och listvyer.

Så här kör du åtgärder som inte är av standardtyp med undermenyn Öppna med

Om du vill köra åtgärder som inte är av standardtyp för en fil gör du så här:

 1. Markera den fil som du vill utföra åtgärden på i visningspanelen. Välj Arkiv -> Öppna med. Undermenyn Öppna med visas. Objekten på den här undermenyn motsvarar innehållet i följande delar av inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet:

  • Listrutan Standardåtgärd i dialogfönstret Redigera filtyp

  • Listan Visningskomponent i dialogfönstret Redigera filtyp

 2. Välj en åtgärd på undermenyn Öppna med.

Så här kör du andra åtgärder när du visar en fil

När du visar en fil i visningspanelen kan sidopanelen innehålla knappar. Figur 7–2 visar sidopanelen när en textfil visas i visningspanelen.

Figur 7–2 Sidopanelen när en fil visas i visningspanelen

Sidopanelen. Innehåller filikon, filinformation, filemblem, Öppna med gedit, Öppna med knappar, flikar.

Knapparna representerar alla åtgärder som har definierats i inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet. Åtgärderna definieras i listrutan Standardåtgärd i dialogfönstret Redigera filtyp i inställningsverktyget Filtyper och program. Klicka på en knapp för att köra en åtgärd. Standardåtgärden för oformaterade textfiler kan till exempel vara att öppna filen i gedit. Om den här åtgärden definieras visas en knapp som heter Öppna med gedit i sidopanelen. Om du vill öppna filen i programmet gedit klickar du på knappen Öppna med gedit.


Obs!  

Det visas ingen knapp för åtgärden i sidopanelen om åtgärder utesluts i någon av följande dialoger:


Använda platsen Börja här

Nautilus-ikonen för Börja här.

Med platsen Börja här kommer du åt följande funktioner:

Du kan komma åt ikonen Börja här på följande sätt:

Så här öppnar du FTP-platser

Du kan använda Nautilus för att komma åt FTP-platser. När du vill komma åt en FTP-plats skriver du in dess URL i fältet på adressraden och trycker sedan på Retur. Platsens innehåll visas i visningspanelen. Om du vill kopiera en fil från FTP-platsen drar du den till önskad plats.

Om du vill komma åt en FTP-plats som kräver användarnamn och lösenord kan du skriva in URL:en så här:

ftp://användarnamn:lösenord@värdnamn.domän

Om du vill ladda om FTP-platsen i visningspanelen väljer du Visa -> Läs om. Om du vill stoppa laddningen av FTP-platsen, väljer du Visa -> Stopp.

Använda navigationshistoriken

Nautilus sparar en historiklista över filer, mappar och FTP-platser. Du kan använda historiklistan för att gå till filer, mappar och FTP-platser som du nyligen har visat. I historiklistan finns de tio senaste objekten som du visat. I följande avsnitt beskrivs hur du navigerar i historiklistan.

Om du vill radera historiklistan väljer du Gå -> Töm historik.

Så här navigerar du i historiklistan med menyn Gå

Om du vill visa en lista över objekt som du tidigare har visat väljer du menyn Gå. Historiklistan visas i den nedre delen av menyn Gå. Om du vill öppna ett objekt i historiklistan väljer du det på menyn Gå.

Så här navigerar du i historiklistan med verktygsraden

Om du vill använda verktygsraden för att navigera i historiklistan utför du något av följande:

Så här navigerar du i historiklistan med fliken Historik

Du visar fliken Historik genom att klicka på fliken Historik i sidopanelen. På fliken Historik visas en lista över objekt som du har visat tidigare.

Fliken Historik med exempelfil, exempelmapp och exempel-URL:er.

Om du vill visa ett objekt från historiklistan i visningspanelen klickar du på objektet på fliken Historik.

Så här lägger du till bokmärken för dina favoritplatser

Om du vill öppna ett objekt i dina bokmärken väljer du det på menyn Bokmärken. Du kan lägga till dina favoritplatser på menyn Bokmärken. Du kan lägga till bokmärken till filer och mappar i filsystemet och till FTP-platser.

Så här lägger du till ett bokmärke

Visa det objekt som du vill lägga till bokmärket för i visningspanelen. Välj Bokmärken -> Lägg till bokmärke.

Så här redigerar du ett bokmärke

Om du vill redigera bokmärken gör du så här:

 1. Välj Bokmärken -> Redigera bokmärken. Dialogfönstret Redigera bokmärken visas.

 2. Markera bokmärket på vänster sida av dialogfönstret Redigera bokmärken. Redigera bokmärket på höger sida av dialogfönstret Redigera bokmärken så här:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Namn

  Använd den här textrutan för att skriva in ett namn som identifierar bokmärket på menyn Bokmärken.

  Plats

  Använd det här fältet för att ange bokmärkets plats.  

 3. Om du vill ta bort ett bokmärke markerar du det på vänster sida av dialogfönstret. Klicka på Ta bort.