Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Nautilus-fönster

I fönstren i Nautilus kan du visa och hantera filer och mappar. Figur 7–1 visar ett Nautilus-fönster med innehållet i en mapp.

Figur 7–1 Innehållet i en mapp i ett Nautilus-fönster

Visar en mapp i ett Nautilus-fönster. Bildtext: Menyrad, verktygsrad, adressrad, zoomknappar, sidopanel, visningspanel, flikar.

I Tabell 7–1 beskrivs de komponenter som ingår i Nautilus-fönster.

Tabell 7–1 Komponenter i Nautilus-fönster

Komponent 

Beskrivning  

Menyrad 

Innehåller menyer som du använder för att utföra uppgifter i Nautilus.

Verktygsfält 

Innehåller knappar som du använder för att utföra uppgifter i Nautilus.

Adressrad 

Innehåller följande element:  

 • Fältet Plats eller fältet Gå till: Här kan du ange en fil, mapp eller URL (webbadress) som du vill visa.

 • Zooma-knappar: Med dessa kan du ändra storleken på objekt i visningspanelen.

 • Listrutan Visa som: Här väljer du hur objekt ska visas i visningspanelen.

Sidopanel 

Här kan du göra följande: 

 • Ger dig möjlighet att leta bland dina filer.

 • Visa information om aktuell fil eller mapp.

Flikar 

Klicka på en flik för att öppna den. Sidopanelen innehåller följande flikar: 

 • Historik

 • Anteckningar

 • Träd

Innehållspanelen 

Visar innehållet i följande: 

 • Vissa filtyper

 • Mappar

 • FTP-platser

Storlekshandtag 

Ta tag i det här handtaget och dra för att ändra storlek på sidopanelen och visningspanelen. 

Statusrad 

Visar statusinformation.  

Du kan också öppna en popupmeny från Nautilus-fönster. Om du vill göra det högerklickar du i ett Nautilus-fönster. Vilka objekt som visas på menyn beror på var du högerklickar. Om du till exempel högerklickar på en fil eller mapp kan du välja menyobjekt som gäller filer eller mappar. Om du i stället högerklickar på bakgrunden i en visningspanel kan du välja menyobjekt som gäller hur du visar objekt i den panelen.

Visningspanel

I visningspanelen kan du visa innehållet i följande:

Nautilus innehåller visningskomponenter som du kan använda för att visa vissa filtyper i visningspanelen. Du kan till exempel använda ett bildvisningsprogram för att visa PNG-filer (Portable Network Graphics) i visningspanelen. I följande bild visas en PNG-fil i visningspanelen.

Nautilus-fönster med ett oformaterat textdokument i visningspanelen.

Det finns en del fördelar med att visa filer i visningspanelen:

Du kan dock inte redigera filer i visningspanelen.

I Nautilus finns också vyer, som du kan använda för att visa innehållet i mappar på olika sätt. Du kan till exempel visa innehållet i en mapp i följande vyer:

Använd menyn Visa för att välja hur du vill visa en mapp. Du hittar mer information om vyer i avsnittet Använda vyer för att visa filer och mappar.

Sidopanel

Sidopanelen kan innehålla följande element:

Flikar

Sidopanelen kan innehålla följande flikar:

I Tabell 7–2 beskrivs hur du arbetar med flikar.

Tabell 7–2 Uppgifter på flikar

Åtgärd 

Åtgärd 

Öppna en flik. 

Klicka på fliken. 

Stänga en flik. 

Klicka på fliken. 

Ta bort en flik från sidopanelen. 

Högerklicka i sidopanelen och välj den flik som du vill ta bort på menyn.  

Lägga till en flik i sidopanelen.  

Högerklicka i sidopanelen och välj den flik som du vill lägga till på menyn.  

Ikoner och emblem

I ikonvyn visar Nautilus filer och mappar som ikoner. Du kan lägga till emblem till de här fil- och mappikonerna. Ett emblem är en liten ikon som du kan lägga till ett objekt för att ge det en synlig markering. Om du till exempel vill markera att en viss fil är viktig kan du lägga till emblemet Viktig till den filikonen för att skapa följande synliga effekt:

Filikon med emblemet Viktig.

Du hittar mer information om hur du lägger till ett emblem till en ikon i avsnittet Så här lägger du till ett emblem till en fil eller mapp.

I följande tabell beskrivs strukturen för filikonen:

Komponent 

Beskrivning  

Emblemet Viktig.

Emblem. Det här är emblemet Viktig.

Filikon med förhandsgranskningstext.

Ikon som representerar filen. Den här ikonen innehåller en förhandsgranskning av filens innehåll. 

Ikonrubrik.

Ikonrubrik. Du kan ändra vilken sorts information som visas i ikonrubriken. 

Nautilus innehåller standardemblem för följande typer av objekt:

Standardemblemen ändras beroende på vilket tema du använder. I följande tabell visas standardemblemen för temat Standard.

Standardemblem 

Beskrivning 

Emblem för symbolisk länk.

Symbolisk länk 

Emblemet för endast läsrättigheter.

Endast läsrättigheter 

Emblemet för inga läsrättigheter och inga skrivrättigheter.

Inga läsrättigheter och inga skrivrättigheter