Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Introduktion till filhanteraren Nautilus

Filhanteraren Nautilus ger dig tillgång till alla dina filer och program. Med Nautilus kan du göra följande:

Nautilus hanterar även skrivbordet. Skrivbordet ligger bakom alla de övriga komponenterna i skrivbordsmiljön. Skrivbordet är en av användargränssnittets aktiva komponenter.

I fönstren i Nautilus kan du visa och hantera filer och mappar. Du öppnar ett Nautilus-fönster på följande sätt:

Innehållet i hemmappen visas i visningspanelen i Nautilus-fönstret.