Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ljudinställningar

Använd flikarna för Ljud om du vill ange inställningarna för tangentbordsljud.

Figur 9–4 Inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Ljud

Visar inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Ljud. Sammanhanget beskriver bilden.

Vissa program spelar upp en signal för att ange ett tangentbordsinmatningsfel. Använd alternativen på flikarna för Ljud om du vill konfigurera signalen. Tabell 9–4 visar en lista över de inställningar för tangentbordsljud som du kan konfigurera.

Tabell 9–4 Inställningar för tangentbordsljud

Alternativ 

Funktion 

Av

Markera det här alternativet om du vill inaktivera tangentbordssignalen. 

Avge ljudsignal

Markera det här alternativet om du vill aktivera tangentbordssignalen.