Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Allmänna inställningar

Använd flikarna för Allmänt i inställningsverktyget Ljud om du vill ange när GNOME-ljudservern ska startas. Du kan också aktivera ljudhändelsefunktioner.

Figur 9–13 Inställningsverktyget Ljud med flikar för Allmänt

 Inställningsverktyget Ljud med flikar för Allmänt. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–13 visar en lista över de allmänna ljudinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–13 Inställningar för ljud

Alternativ 

Funktion 

Slå på uppstart av ljudserver

Markera det här alternativet om du vill starta GNOME-ljudservern när du startar en GNOME-session. När ljudservern är aktiv kan skrivbordet spela upp ljud. 

Ljud för händelser

Markera det här alternativet om du vill spela upp ljud när vissa händelser inträffar i skrivbordsmiljön. Du kan endast markera det här alternativet om alternativet Aktivera uppstart av ljudserver har markerats.