Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Lägga till en mapp eller fil på skrivbordet

I följande avsnitt beskrivs hur du kan lägga till fil- och mappobjekt på skrivbordet.

Så här flyttar du en fil eller mapp till skrivbordet

Du kan flytta en fil eller mapp från ett Nautilus-fönster till skrivbordet. Gör så här om du vill flytta en fil eller mapp till skrivbordet:

  1. Öppna ett Nautilus-fönster.

  2. Visa den fil eller mapp som du vill flytta i visningspanelen.

  3. Dra filen eller mappen till skrivbordet. Filens eller mappens ikon flyttas till skrivbordet. Filen eller mappen flyttas till skrivbordskatalogen.

    Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Klipp ut filer. Högerklicka på valfritt skrivbordobjekt och välj sedan Klistra in filer.

Så här kopierar du en fil eller mapp till skrivbordet

Du kan kopiera en fil eller mapp från ett Nautilus-fönster till skrivbordet. Gör så här om du vill kopiera en fil eller mapp till skrivbordet:

  1. Öppna ett Nautilus-fönster.

  2. Visa den fil eller mapp som du vill flytta i visningspanelen.

  3. Håll ned Control och dra sedan filen eller mappen till skrivbordet. Filens eller mappens ikon läggs till på skrivbordet. Filen eller mappen kopieras till skrivbordskatalogen.

    Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Kopiera filer. Högerklicka på valfritt skrivbordobjekt och välj sedan Klistra in filer.

Så här skapar du ett mappobjekt på skrivbordet

Högerklicka på skrivbordet så att Skrivbord-menyn visas om du vill skapa ett mappobjekt. Välj Ny mapp. En namnlös mapp läggs till på skrivbordet. Ange namnet för den nya mappen och tryck sedan på Retur. Mappen visas med det nya namnet. Den nya mappen lagras i skrivbordskatalogen.