Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till en symbolisk länk på skrivbordet

Du kan skapa symboliska länkar på skrivbordet som kan utföra följande åtgärder:

Om du vill skapa en symbolisk länk på skrivbordet gör du följande:

  1. Visa den fil eller mapp som du vill skapa en symbolisk länk för i ett Nautilus-fönster.

  2. Skapa en symbolisk länk till filen eller mappen. Du skapar en symbolisk länk till en fil eller mapp genom att markera filen eller mappen som du vill skapa en länk till. Välj Redigera -> Skapa länk. En länk till filen eller mappen läggs till i den aktuella mappen. Du känner igen symboliska länkar på det standardpilemblem som visas på alla symboliska länkar. I följande figur visas en symbolisk länk till en fil:

    Filikon med emblem för symbolisk länk.
  3. Dra den symboliska länken till skrivbordet. Objektets ikon flyttas till skrivbordet.