Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här öppnar du ett objekt på skrivbordet

Dubbelklicka på det objekt på skrivbordet som du vill öppna. Du kan också högerklicka på objektet och sedan välja Öppna. När du öppnar ett objekt körs standardåtgärden för objektet. Om objektet exempelvis är en textfil öppnas textfilen i ett Nautilus-fönster. Standardåtgärderna för filtyper anges i inställningsverktyget Filtyper och program.

Om du vill köra en annan åtgärd än standardåtgärden för ett objekt högerklickar du på objektet och väljer sedan Öppna med. Välj en åtgärd från undermenyn Öppna med.

Alternativen på undermenyn Öppna med motsvarar innehållet i följande delar av inställningsverktyget Filtyper och program:

Du kan ange inställningarna i ett Nautilus-fönster så att du klickar en gång på en fil för att utföra standardåtgärden.