Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här markerar du objekt på skrivbordet

Du markerar ett objekt på skrivbordet genom att klicka på det. Om du vill markera flera objekt håller du ned Control och klickar sedan på de objekt som du vill markera.

Du kan också markera ett område på skrivbordet och därigenom markera alla objekt inom det. Klicka och håll ned musknappen på skrivbordet och dra sedan över det område som innehåller de objekt som du vill markera. När du klickar, håller ned musknappen och drar visas en grå rektangel som indikerar det område du markerar.

Om du vill markera flera områden håller du ned Control och drar sedan över de områden du vill markera.