Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här raderar du ett objekt från skrivbordet

När du raderar ett objekt från skrivbordet flyttas objektet inte till Papperskorgen, utan tas omedelbart bort från skrivbordet. Menyalternativet Ta bort är endast tillgängligt om du markerar alternativet Inkludera borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen i Nautilus-dialogrutan Inställningar.

Du raderar ett objekt från skrivbordet genom att högerklicka på objektet och sedan välja Ta bort.