Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Teman

Du kan använda flera olika teman på fönsterramarna. Temat avgör hur ramarna ser ut. Om du vill välja ett tema för alla fönsterramar väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

Standardtemat är Crux. I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i temat Crux.