Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kontrollelement

Du kan använda fönsterramen för att utföra olika åtgärder med fönstret. Titelraden innehåller till exempel ett flertal knappar. I följande bild visas titelraden för ett programfönster.

Titelrad för fönster. Bildtexter: knappen Fönstermeny, titelrad, knapparna Minimera, Maximera och Stäng fönster.

Dialogfönster innehåller också vissa av kontrollelementen för fönsterramar. I Tabell 6–1 beskrivs de aktiva kontrollelementen för fönsterramar, från vänster till höger.

Tabell 6–1 Kontrollelement för fönsterramar

Kontrollelement 

Beskrivning  

Knappen Fönstermeny

Klicka på knappen för att öppna Fönstermenyn.

Titelrad 

Du kan använda titelraden för att utföra följande åtgärder:  

  • Om du vill göra ett fönster aktivt klickar du på dess titelrad.

  • Om du vill flytta ett fönster tar du tag i titelraden och drar fönstret till önskad plats.

  • Om du vill skugga ett fönster dubbelklickar du på dess titelrad. Om du vill avskugga ett fönster dubbelklickar du på dess titelrad.

Knappen Minimera

Klicka på knappen Minimera om du vill minimera fönstret.

Knappen Maximera

Klicka på knappen Maximera om du vill maximera fönstret.

Knappen Stäng fönster

Klicka på knappen Stäng fönster om du vill stänga fönstret.

Kant 

Kanten runt fönstret. Använd kanten för att utföra följande åtgärder:  

  • Om du vill ändra storlek på fönstret tar du tag i kanten och drar till önskad storlek.

  • Om du vill öppna Fönstermenyn högerklickar du på kanten.

Fönsterinnehåll 

Området innanför fönsterramen. Använd fönsterinnehållet för att utföra följande åtgärder: 

  • Om du vill flytta ett fönster håller du ned Alt-tangenten, klickar i fönstrets innehåll och drar fönstret till önskad plats.

  • Om du vill ändra storlek på fönstret håller du ned Alt-tangenten och klickar med den mittersta musknappen i det hörn som du vill ändra storlek på. Ändra storlek på fönstret genom att dra från det hörn som du klickade i.

  • Öppna Fönstermenyn genom att hålla ned Alt-tangenten och högerklicka i fönsterinnehållet.