Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Fönsterhanterare och hur de fungerar

En fönsterhanterare kontrollerar hur fönster visas och fungerar. Fönsterhanteraren styr var fönster finns, vilket fönster som är aktivt och vilket tema som används för fönsterramarna. Fönsterramen innehåller knappar som du använder för att utföra vanliga åtgärder som att flytta, stänga och ändra storlek på fönster.

Du kan konfigurera vissa inställningar för fönsterhanterare i inställningsverktyget Fönsterfokus. I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i standardkonfigurationen för fönsterhanteraren Metacity. Standardkonfigurationen anges i inställningsverktyget Fönsterfokus. I handboken beskrivs också standardfunktionerna i temat Crux.