Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Lägga till anteckningar i mappar

Fliken Anteckningar.

Du kan använda fliken Anteckningar för att lägga till anteckningar till en mapp. Om du vill lägga till en anteckning till en mapp gör du så här:

  1. Visa mappen i visningspanelen.

  2. Klicka på fliken Anteckningar för att öppna Anteckningar. Fliken Anteckningar visas.

  3. Skriv in anteckningen på fliken Anteckningar.