Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda Papperskorgen

Papperskorg-ikonen för Nautilus.

Du kan flytta följande objekt till Papperskorgen:

Om du vill återställa en fil från Papperskorgen kan du visa Papperskorgen och flytta filen ut ur Papperskorgen. När du tömmer Papperskorgen tas innehållet i Papperskorgen bort permanent.

Så här visar du papperskorgen

Du kan visa innehållet i Papperskorgen på följande sätt:

Så här tömmer du papperskorgen

Du kan tömma innehållet i Papperskorgen på följande sätt: