Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du rättigheter

Om du vill ändra rättigheterna för en fil eller mapp gör du så här:

  1. Markera den fil eller mapp som du vill ändra.

  2. Välj Arkiv -> Egenskaper. Det visas en dialog med egenskaper.

  3. Klicka på fliken Rättigheter. Under Rättigheter använder du listrutorna och kryssrutorna för att ändra rättigheterna för filen eller mappen.

  4. Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper.